Bằng cấp chuyên nghiệp kế toán - kiểm toán - tài chính Hãy tìm điểm khởi đầu phù hợp với bạn

Thuy Nguyen ACCA

Hơn bất kỳ ai khác, chúng tôi có nhiều con đường giúp bạn đi đến thành công. Hãy bắt đầu từ cấp độ phù hợp và khởi hành hành trình ACCA của bạn từ hôm nay

Cấp độ Nâng cao

Cấp độ Nâng cao là cấp độ cao nhất trong chương trình văn bằng của ACCA. Bạn có thể bắt đầu học từ cấp độ này nếu có bằng đại học chuyên ngành liên quan, ví dụ như bằng tốt nghiệp đại học của một trường đại học được ACCA công nhận.

Tìm hiểu thêm về cấp độ Nâng cao

Cấp độ Cơ bản

Cấp độ Cơ bản và cấp độ Nâng cao là hai cấp độ tạo nên chương trình văn bằng của ACCA chuẩn quốc tế. Nếu chưa có bằng đại học chuyên ngành liên quan để vào học thẳng cấp độ Nâng cao, bạn có thể bắt đầu từ cấp độ Cơ bản. Tuy nhiên, bạn cần phải có bằng trung học liên quan. Ở Việt Nam, hệ đào tạo trung học không cung cấp được kiến thức tương đương của trình độ Nền tảng (Foundation) nên học viên bắt buộc phải  đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học bất kỳ ngành nào.

Tìm hiểu thêm về cấp độ Cơ bản

Cấp độ Nền tảng Kế toán

Bạn chưa có bằng cấp chuyên ngành để có thể bắt đầu học từ cấp độ Cơ bản? Không sao cả. Chương trình Nền tảng Kế toán của chúng tôi sẽ giúp bạn nắm bắt được tất cả các kiến thức cơ sở.

Tìm hiểu thêm về việc bắt đầu học từ cấp độ Nền tảng Kế toán

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm?

Hãy gửi email cho chúng tôi hoặc chat với đại diện của chúng tôi ngay bây giờ:

Email: Mrs Thuy Nguyen ACCA>>> thuyn.fcca@gmail.com

Nhóm tư vấn ACCA: 👉bit.ly/nhom-tu-van-acca

Bạn có thể quan tâm? Tôi không học kế toán thì có học được ACCA không?

Cám ơn các bạn đã quan tâm đến phát triển nghề nghiệp của mình góp phần phát triển và nâng cao chất lượng ngành kế toán- kiểm toán Việt Nam!

TỐT-HAY