Tìm hiểu Cấp độ Nền tảng của ACCA (Foundation)

Thuy Nguyen ACCA

CẤP ĐỘ NỀN TẢNG (FOUNDATION - FIA/CAT)

Dành cho học viên sở hữu bằng Phổ Thông Trung học hoặc Trung cấp bất cứ ngành nghề nào.

Chứng chỉ sơ cấp về Kế toán quản trị và Kế toán tài chính: Bạn muốn bắt đầu học từ những kiến thức ban đầu? Chứng chỉ Sơ cấp theo tùy chọn của chúng tôi gồm có hai khóa học cơ bản: Thông tin dành cho quản lý và Hạch toán các giao dịch tài chính.

Introductory Certificate:

  • Financial Accounting 1 (FA1)
  • Management Accounting 1 (MA1)

Chứng chỉ trung cấp về Kế toán quản trị và Kế toán tài chính: Chứng chỉ trung cấp về Kế toán quản trị và Kế toán tài chính? Chứng chỉ Trung cấp theo tùy chọn của chúng tôi gồm hai khóa học quý báu: Duy trì sổ sách kế toán và Quản lý chi phí và tài chính.

Intermediate Certificate:

  • Financial Accounting 2 (FA2)
  • Management Accounting 2 (MA2)

Chứng chỉ Diploma về Kế toán và Kinh doanh (ACCA Accounting Diploma): Chứng chỉ Diploma gồm ba phần: Kế toán trong Kinh doanh, Kế toán Quản trị và Kế toán Tài chính. Bạn cũng sẽ cần học trực tuyến  học phần  về đạo đức nghề nghiệp với tên gọi là "Nền tảng về Đạo đức nghề nghiệp" trên trang web của ACCA. Sau khi hoàn thành chứng chỉ Diploma, bạn có thể chuyển lên học cấp độ Cơ bản, và được  miễn trừ 3 môn đầu tiên (ACCA F1, ACCA F2, ACCA F3).

Chứng chỉ Kế toán viên nghiệp vụ quốc tế- Certified Accounting Technican (CAT): Để có Chứng chỉ Kế toán viên nghiệp vụ quốc tế, bạn chỉ cần hoàn thành tất cả ba chứng chỉ Nền tảng Kế toán và thực hiện thêm 2 môn thi bổ sung. Hãy chọn trong số các môn Thuế, Kiểm toán và Quản lý tài chính. Bạn cũng cần phải có một năm kinh nghiệm thực tiễn ở vị trí tài chính liên quan.

"Nền tảng về Đạo đức nghề nghiệp" là gì?

Để được nhận bất kỳ chứng chỉ nào trong số các chứng chỉ ở cấp độ Nền tảng Kế toán, ngoài các môn học theo yêu cầu, bạn sẽ phải hoàn thành học phần trực tuyến Nền tảng về Đạo đức nghề nghiệp. Bạn có thể hoàn thành học phần này trước, đồng thời hoặc sau khi hoàn thành các môn thi còn lại và chỉ cần học một lần.

Cần bao nhiêu thời gian?

Sau khi thi Chứng chỉ sơ cấp đầu tiên, bạn có thể hoàn thành Chứng chỉ Trung cấp và chứng chỉ Diploma trong vòng một năm. Tất cả các bài thi đều có sẵn để thi qua máy tính theo yêu cầu, do đó bạn có thể tự sắp xếp chương trình của mình.

-----------------------------------------------------

💥Thông tin bạn có thể quan tâm vui lòng xem thêm, ACV xin được hỗ trợ:

👉Tìm hiểu các khóa học kế - kiểm tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/

👉Đăng ký kênh Youtube Thuy Nguyen ACCA: https://bit.ly/chia-se-nghe-ke-kiem

👉Theo dõi Page hội Những Người Yêu Nghề Kế Toán:https://bit.ly/page-hoi-ke-toan

👉Tư vấn học ACCA, FIA, Non-ACCA: bit.ly/zalo-tu-van-acca #auditcarevietnam #acv #acca #ifrs #fia #thuyacca #hocketoan #hockiemtoan

Mrs Thủy ACCA và Cộng Sự vô cùng biết ơn các bạn đã đồng hành cùng phát triển Nghề Nghiệp Kế Toán - Kiểm Toán chuyên nghiệp! Chúc các bạn luôn hạnh phúc, luôn thành công!

NGHIỆP VỤTÀI LIỆUTỐT-HAY