Tìm hiểu Cấp độ Cơ bản của ACCA (Fundemental)

Thuy Nguyen ACCA

Học viên đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học bất kỳ ngành nào. Và học viên từ Cấp độ Nền tảng chuyển lên.

Sau cấp độ nền tảng là Cấp độ Cơ Bản. Có ba phần thưởng giá trị mà bạn có thể đạt được ở cấp độ Cơ bản:

  • Chứng chỉ Diploma về Kế toán và Kinh doanh (ACCA Accounting Diploma): Học viên hoàn thành cấp độ Nền tảng Kế toán đã có chứng chỉ này, song đây là bước khởi đầu rất quan trọng đối với những người bắt đầu học cấp độ Cơ bản. Chứng chỉ Diploma gồm ba môn học là Business and Technology, Kế toán Quản trịKế toán Tài chính. Bạn cũng sẽ cần học trực tuyến học phần về đạo đức nghề nghiệp với tên gọi là "Nền tảng về Đạo đức nghề nghiệp" trên trang web của ACCA toàn cầu.
  • Chứng chỉ Diploma nâng cao về Kế toán và Kinh doanh (ACCA Advance Accounting Diploma): Bạn sẽ được nâng cao kiến thức với 5 môn học sau: Luật Doanh nghiệp và Kinh doanh, Quản lý hiệu quả kinh doanh, ThuếViệt Nam, Lập báo cáo tài chính theo CMKTQT nâng cao, Kiểm toán và dịch vụ kiểm toán, Quản trị Tài chính Doanh nghiệp. Bạn cũng sẽ cần học trực tuyến học phần  về đạo đức nghề nghiệp với tên gọi là "Đạo đức nghề nghiệp". Sau khi hoàn thành chứng chỉ Diploma Nâng cao, bạn có thể chuyển sang học cấp độ Professional chuyên sâu cao cấp.
  • Bằng Cử nhân danh dự về Kế toán ứng dụng: Bạn cũng có cơ hội học thêm các kiến thức và kỹ năng trong chương trình Cử nhân danh dự về Kế toán ứng dụng do Đại học Oxford Brookes cấp. Với văn bằng nghề nghiệp tài chính kế toán  và một  văn bằng học thuật về kế toán - tài chính trong tay, bạn sẽ có một lợi thế mạnh mẽ, giúp bạn có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn.

Cần bao nhiêu thời gian?

Bạn có thể hoàn thành cấp độ Cơ bản trong thời gian rất ngắn từ 12 đến 18 tháng, song chúng tôi cũng có nhiều chương trình học tập linh hoạt để bạn lựa chọn cho phù hợp.


Học viên đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học bất kỳ ngành nào. Và học viên từ Cấp độ Nền tảng chuyển lên.

Sau cấp độ nền tảng là Cấp độ Cơ Bản. Có ba phần thưởng giá trị mà bạn có thể đạt được ở cấp độ Cơ bản:

  • Chứng chỉ Diploma về Kế toán và Kinh doanh (ACCA Accounting Diploma): Học viên hoàn thành cấp độ Nền tảng Kế toán đã có chứng chỉ này, song đây là bước khởi đầu rất quan trọng đối với những người bắt đầu học cấp độ Cơ bản. Chứng chỉ Diploma gồm ba môn học là Kế toán trong Kinh doanh, Kế toán Quản trịKế toán Tài chính. Bạn cũng sẽ cần học trực tuyến học phần về đạo đức nghề nghiệp với tên gọi là "Nền tảng về Đạo đức nghề nghiệp" trên trang web của ACCA toàn cầu.
  • Chứng chỉ Diploma nâng cao về Kế toán và Kinh doanh (ACCA Advance Accounting Diploma): Bạn sẽ được nâng cao kiến thức với 5 môn học sau: Luật Doanh nghiệp và Kinh doanh, Quản lý hiệu quả kinh doanh, ThuếViệt Nam, Lập báo cáo tài chính theo CMKTQT nâng cao, Kiểm toán và dịch vụ kiểm toán, Quản trị Tài chính Doanh nghiệp. Bạn cũng sẽ cần học trực tuyến học phần  về đạo đức nghề nghiệp với tên gọi là "Đạo đức nghề nghiệp". Sau khi hoàn thành chứng chỉ Diploma Nâng cao, bạn có thể chuyển sang học cấp độ Professional chuyên sâu cao cấp.
  • Bằng Cử nhân danh dự về Kế toán ứng dụng: Bạn cũng có cơ hội học thêm các kiến thức và kỹ năng trong chương trình Cử nhân danh dự về Kế toán ứng dụng do Đại học Oxford Brookes cấp. Với văn bằng nghề nghiệp tài chính kế toán  và một  văn bằng học thuật về kế toán - tài chính trong tay, bạn sẽ có một lợi thế mạnh mẽ, giúp bạn có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn.

Cần bao nhiêu thời gian?

Bạn có thể hoàn thành cấp độ Cơ bản trong thời gian rất ngắn từ 12 đến 18 tháng, song chúng tôi cũng có nhiều chương trình học tập linh hoạt để bạn lựa chọn cho phù hợp.‌

Tổng quan về ACCA

Cấp độ Cơ bản Fundementals bạn đạt được năng lực gì?


‌‌

‌‌

‌‌

‌‌

https://www.auditcarevietnam.vn/blog/khong-hoc-ke-toan-toi-co-the-hoc-acca/

https://www.auditcarevietnam.vn/blog/tim-hieu-cap-do-nen-tang-cua-acca-foundation-fia/

-----------------------------------------------------

💥Thông tin bạn có thể quan tâm vui lòng xem thêm, ACV xin được hỗ trợ:

👉Tìm hiểu các khóa học kế - kiểm tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/

👉Đăng ký kênh Youtube Thuy Nguyen ACCA: https://bit.ly/chia-se-nghe-ke-kiem

👉Theo dõi Page hội Những Người Yêu Nghề Kế Toán:https://bit.ly/page-hoi-ke-toan

👉Tư vấn học ACCA, FIA, Non-ACCA: bit.ly/zalo-tu-van-acca #auditcarevietnam #acv #acca #ifrs #fia #thuyacca #hocketoan #hockiemtoan


Mrs Thủy ACCA và Cộng Sự vô cùng biết ơn các bạn đã đồng hành cùng phát triển Nghề Nghiệp Kế Toán - Kiểm Toán chuyên nghiệp! Chúc các bạn luôn hạnh phúc, luôn thành công!

TỐT-HAYNGHIỆP VỤTÀI LIỆU