Tìm hiểu FIA - Nền tảng tài chính, kế toán doanh nghiệp cùng ACCA

Thuy Nguyen ACCA

FIA – Nền tảng kế toán ACCA (Foundations in Accountancy) là chương trình đào tạo của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA). ACCA là một trong những tổ chức nghề nghiệp có sự phát triển nhanh và lớn nhất trên thế giới với hơn 527.000 học viên và 219.000 hội viên tại hơn 179 quốc gia trên toàn cầu. Hội viên và học viên ACCA đang nắm giữ các vị trí cao trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán, quản trị chuyên nghiệp.

FIA là chương trình nền tảng tài chính, kế toán được ACCA giới thiệu năm 2011 trên cơ sở cải tiến chương trình CAT nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe hơn của nhà tuyển dụng trong lĩnh vực kế toán, tài chính , kiểm toán và quản trị doanh nghiệp. Chương trình học FIA với 7 môn học, cung cấp cho học viên kỹ năng để thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và trình độ kế toán viên quốc tế. Đây chính là bước khởi đầu cho những ai muốn khởi nghiệp và thành công trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán và quản trị kinh doanh.

Tại sao chọn học FIA - ACCA?

 • Tạo nền tảng kiến thức chuyên môn tốt để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán, thuế và quản trị doanh nghiệp
 • Không yêu cầu kiến thức đầu vào nên rất phù hợp với mọi ngành nghề
 • Tạo nền tảng vững chắc để học chương trình ACCA
 • Có thể học song song với chương trình đại học hoặc cao đẳng
 • Kiến thức nền tảng về tài chính & kế toán doanh nghiệp rất cần thiết cho mọi vị trí công việc quản lý doanh nghiệp, giúp cho sự kết nối hợp tác giữa các phòng ban được gắn kết nhằm cùng thực hiện mục tiêu chiến lược chung của tổ chức.

Đối tượng học FIA - ACCA

Đối tượng học chương trình FIA thuộc một trong các đối tượng sau:

 • Lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý như bộ phận nhân sự, mua hàng, marketing, quản lý sản xuất, công nghệ thông tin...
 • Sinh viên đại học chuyên ngành kế - kiểm năm 1 chưa học các môn chuyên ngành về kế toán tài chính và kế toán quản trị, làm nền tảng vững chắc khi học ACCA
 • Người muốn bắt đầu với nghề kế toán mà không có bằng về kế toán
 • Người làm nghề kế kiểm mà học trái ngành
 • Kế toán các DNVVN tiếng Anh còn yếu
 • Các đối tượng khác quan tâm đến quản trị DN.

Nội dung đào tạo

Tìm hiểu chi tiết nội dung các môn học trong chương trình nền tảng FIA - ACCA này tại đây:

FA1 - Ghi nhận các giao dịch kinh doanh doanh nghiệp

FA2 - Duy trì sổ sách kế toán

MA1 - Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp

MA2 - Quản lý chi phí và quản trị tài chính doanh nghiệp

và dành chút thời gian xem video ngắn giới thiệu sau đây:

Giới thiệu FIA ACCA cùng ACV

HỌC ACCA LÀM LĨNH VỰC NÀO?

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

(Trích nguyên bản từ trang ACCA Global)

FA1 - Recording Financial Transactions: Ghi nhận các giao dịch tài chính

 • Chương 1:Giới thiệu về kế toán và 
 • Bài 1: Giới thiệu về nghiệp vụ và ghi chép giao dịch
 • Bài 2: Giới thiệu về bán thu tiền sau
 • Bài 3: Sổ ghi nhận ban đầu – s bán hàng và sổ bán hàng trả lại
 • Chương 2: Sổ ghi nhận ban đầu, thanh toán và thu tiền
 • Bài 1: Sổ ghi nhận ban đầu - Sổ mua hàng và hàng mua trả lại
 • Bài 2: Ngân hàng - Thu tiền và thanh toán
 • Bài 3: Sổ quỹ tiền mặt
 • Chương 3: Sổ quỹ tiền mặt và bút toán kép
 • Bài 1: Giới thiệu về bút toán kép
 • Bài 2: Kê toán các khoản phải thu
 • Bài 3: Kế toán các khoản phải trả
 • Chương 4: Quỹ tiền tạp phí, sổ nhật ký và bảng lương 
 • Bài 1: Giới thiệu quỹ tiền tạp phí
 • Bài 2: Kế toán quỹ tiền tạp phí
 • Bài 3: Sổ nhật ký chung
 • Bài 4: Bảng lương
 • Chương 5: Kiểm soát tài khoản, bảng cân đối thử và sửa lỗi
 • Bài 1: Kiểm soát tài khoản
 • Bài 2: Bảng cân đối thử
 • Bài 3: Sửa lỗi sai không được tiết lộ trên bảng cân đối thử
 • Bài 4: Sửa lỗi sai trên bảng cân đối thử

🔸 Học thử FA1/FIA

🔸 Đăng ký học khóa lẻ FA1 tại đây

MA 1 - Management Information: Thông tin quản trị

 • Chương 1: Bản chất và mục đích của kế toán quản trị và giá thành 
 •  Bài 1: Tổ chức kinh doanh và các giao dịch kinh tế phát sinh
 •  Bài 2: Giới thiệu về kế toán quản trị và giá thành
 •  Bài 3: Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp
 •  Practice - Summary
 • Chương 2: Phân loại chi phí, hành vi và đo lường chi phí
 •  Bài 1: Phân loại chi phí và hành vi
 •  Bài 2: Tính toán và báo cáo lợi nhuận của một sản phẩm hoặc dịch vụ
 •  Bài 3: Trung tâm chi phí, trung tâm lợi nhuận và trung tâm đầu tư
 •  Bài 4: Đo lường hiệu quả
 • Chương 3: Chứng từ & tài liệu, mã hóa và kế toán nguyên vật liệu 
 •  Bài 1: Hệ thống mã hóa
 •  Bài 2: Thủ tục mua hàng
 •  Bài 3: Thủ tục ghi nhận chi phí nhân công và doanh thu bán hàng
 •  Bài 4: Kế toán nguyên vật liệu
 •  Practice - Summary
 • Chương 4: Kế toán nhân công, giá thành sản phẩm và chi phí chung 
 •  Bài 1: Kế toán nhân công/tiền lương
 •  Bài 2: Thù lao cho nhân viên, năng suất và chi phí lao động
 •  Bài 3: Kế toán chi phí sản xuất chung
 •  Bài 4: Giá thành theo vụ việc Job Costing, Giá thành theo lô Batch Costing và Giá thành theo công đoạn Process Costing
 •  Practice - Summary
 • Chương 5: Bảng tính 
 •  Bài 1: Bảng tính: tổng quan
 •  Bài 2: Kỹ năng lập bảng tính 1
 •  Bài 3: Kỹ năng lập bảng tính 2
 •  Bài 4: Trình bày thông tin bằng bảng tính
 •  Bài 5: Bảng tính: vai trò, thiết kế và giới hạn

🔸 Đăng ký khóa học lẻ MA1 tại đây

🔸 Học thử MA1/FIA

=> Kết quả: Khi học viên học và thi đỗ 2 môn này thì ACCA sẽ cấp Chứng chỉ" "Introductory Certificate in Financial & Management Accounting"

FA2 - Maintaining Financial Records: Duy trì hệ thống sổ kế toán

 • Giải thích các nguyên tắc và khái niệm kế toán được chấp nhận chung
 • Phác thảo các nguyên tắc và quy trình ghi sổ cơ bản
 • Lập sổ nhật ký và sổ tài khoản
 • Ghi nhận các nghiệp vụ
 • Lập bảng cân đối thử (bao gồm nhận biết và điều chỉnh các sai sót)
 • Đối chiếu sổ tổng hợp, sổ chi tiết
 • Bảng cân đối thử mở rộng, bút toán điều chỉnh cuối kỳ và báo cáo tài chính
 • Kế toán công ty hợp danh

🔸 Đăng ký khóa học lẻ FA2 tại đây

MA 2 - Managing Costs and Finance: Quản trị chi phí và tài chính

 • Giải thích vai trò của xác định chi phí trong doanh nghiệp và làm thế nào phân loại chi phí
 • Diễn giải và ghi chép chi phí theo phân loại
 • Giải thích và áp dụng kỹ thuật kế toán chi phí
 • Dùng những kỹ thuật kế toán quản trị để hỗ trợ và ra quyết định
 • Giải thích những nguyên lý quản lý tiền mặt.

🔸 Đăng ký khóa học lẻ MA2 tại đây

🔸 Học thử MA2/FIA

=> Kết quả: Khi học viên học và thi đỗ tiếp 2 môn FA2, MA2 thì ACCA sẽ cấp Chứng chỉ" "Intermedia Certificate in Financial & Management Accounting"

Học phí bao nhiêu?

Gói combo MS59 4 môn FIA: FA1, MA1, FA2, MA2

 • Combo MS59 học phí cập nhật tại đây, học phí đã bao gồm thuế và có hóa đơn tài chính hợp lệ. 4 khóa học mỗi khóa học 50 giờ, tổng cộng 200 giờ học online 24/7 trong vòng 01 năm.
 • Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo offline kết hợp vui lòng liên hệ Trung tâm ACV
 • MS59 FIA: FA1, MA1, FA2, MA2

Gói combo 2 môn kế toán quản trị MA1, MA2

 • Combo MS72 học phí cập nhật tại đây, học phí đã bao gồm thuế và có hóa đơn tài chính hợp lệ, mỗi khóa học 50 giờ, tổng cộng 100 giờ học 24/7 online trong vòng 01 năm
 • MS72 FIA: MA1, MA2

Gói combo MS07 - FA1, FA2

 • Combo MS07 học phí cập nhật tại đây, học phí đã bao gồm thuế và có hóa đơn tài chính hợp lệ, mỗi khóa học 50 giờ, tổng cộng 100 giờ học 24/7 online trong vòng 01 năm
 • MS07 FIA: FA1, FA2

RIÊNG CÁC BẠN MUỐN THEO ĐUỔI BẰNG ĐẠI HỌC OBU (OXFORD BROOKES UNIVERSITY) PHỐI HỢP VỚI ACCA THÌ ĐĂNG KÝ LỘ TRÌNH PLATINUM SAU:

💡
Các bạn kế kiểm mong muốn sự nghiệp của mình phát triển theo hướng quản trị thì bạn hãy lựa chọn cho mình những khóa đào tạo sau nhé!

Đăng ký combo MS75 trọn lộ trình Kế toán Quản trị level 1: 3 khóa kế toán quản trị và quản lý tài chính MA1-MA2-F2 ACCA

Đăng ký combo MS69 trọn lộ trình KTQT level 2: 4 khóa kế toán quản trị và quản lý tài chính MA1-MA2-F2-F5 ACCA

Đăng ký combo MS74 trọn lộ trình KTQT level 3: 5 khóa kế toán quản trị và quản lý tài chính MA1-MA2-F2-F9 ACCA

💡
Nếu bạn mong muốn sự nghiệp kế toán của mình phát triển theo hướng kế toán tài chính (lập và phân tích báo cáo tài chính) thì bạn hãy lựa chọn cho mình những khóa đào tạo sau nhé!

Đăng ký combo MS07 trọn lộ trình KTTC 1: FA1-FA2-F3

Lộ trình FA1-FA2-F3 (MS70) vui lòng xem thông tin tại đây:https://www.auditcarevietnam.vn/combo/combo-ms70

Đăng ký combo MS70 trọn lộ trình KTTC 2: FA1-FA2-F3-F7

Lộ trình FA1-FA2-F3-F7 (MS70) vui lòng xem thông tin tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/combo/combo-ms70 https://www.auditcarevietnam.vn/course/f7-acca

💡
 Đăng ký lộ trình kế toán viên chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế

Nếu bạn là sinh viên năm 1 theo ngành kế kiểm thì hãy theo lộ trình A

 • Lộ trình học FIA-ACCA-lấy bằng đại học song bằng OBU:

+> Lộ trình 1 OBU Platinum: gồm 4 khóa FIA, 8 khóa F ACCA

Vui lòng xem chi tiết tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/combo/combo-ms76

+> Lộ trình 2 chứng chỉ ACCA Accounting Diploma FIA-F1F2F3 ACCA:

Vui lòng xem chi tiết tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/combo/combo-ms57

Nếu bạn là sinh viên năm 2,3,4 và kế kiểm mới tốt nghiệp, tiếng Anh tốt tự tin thì đăng ký lộ trình B

+> Lộ trình B MS30 Combo 8F từ F1-F9:

Vui lòng xem chi tiết tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/combo/combo-ms30

+> Lộ trình B MS21 Combo 4F Kế toán tổng hợp: F1-F2-F3-F6 gồm cả khóa KT quản trị, KT tài chính, và Thuế Việt Nam

Vui lòng xem chi tiết tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/combo/combo-ms21

+> Lộ trình B khác tại đây để bạn lựa chọn phù hợp với mục tiêu phát triển và mong muốn của bạn:

Vui lòng xem chi tiết tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/courses/combo-fia

Giảng viên là ai?

Là các hội viên kỳ cựu Hiệp Hội Kế toán công chứng ACCA đang nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, tập đoàn lớn trong nước và quốc t. Ngoài kiến thức chuyên môn vững chắc, các giảng viên của trung tâm Đào tạo ACCA đều sở hữu bề dày kinh nghiệm quản lý chuyên sâu giúp cho quá trình truyền đạt kiến thức mang tính thực tế hơn, dễ hiểu hơn và thực tế học viên đã học được rất nhiều kinh nghiệm chia sẻ từ các giảng viên của chúng tôi! Đó cũng là điểm nổi bật mang lại thương hiệu uy tín của chúng tôi.

🚺 Thạc sỹ Nguyễn Thị Thủy, ACCA, CPA, CIMA, MBA kinh nghiệm làm việc trên 25 năm, kinh nghiệm giảng dạy ACCA trên 12 năm. Hiện đang là Kếtoans trưởng Công ty IBM Việt Nam

🚺 Thạc sỹ Nguyễn Phương Thảo, ACCA, CPA, MBA kinh nghiệm làm việc gần 20 năm, kinh nghiệm giảng dạy ACCA trên 10 năm. Hiện đang giữ vị trí Phó Tổng Giám Đốc, Công ty Kiểm Toán UHY

🚺 Thạc sỹ Đặng Hồng Thu, ACCA, CPA, MBA kinh nghiệm làm việc trên 25 năm, kinh nghiệm giảng dạy ACCA trên 10 năm. Hiện đang giữ cương vị Giám Đốc Kế Hoạch Kinh doanh, Ngân hàng SHB

🚺 Thạc sỹ Hà Thị Lục, ACCA, CPA, MBA kinh nghiệm làm việc trên 24 năm, kinh nghiệm giảng dạy ACCA gần 10 năm. Hiện đang định cư tại Canada và tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ Cơ quan thuế Canada để giúp những người có thu nhập thấp hoàn thiện việc khai thuế hàng năm

🚺 Tiến sỹ Nguyễn Thị Như Ái, CIMA, CMA, PhD, kinh nghiệm làm việc gần 20 năm, kinh nghiệm giảng dạy các chương trình đào tạo nội bộ in-house doanh nghiệp lớn gần 10 năm. Hiện cô là giám đốc 1 công ty tư vấn M&A và là giảng viên Trường ĐHKT ĐHQT

Chứng chỉ được cấp như thế nào?

1/ Do Trung tâm Đào tạo ACV, đơn vị đào tạo đạt chuẩn quốc tế ACCA cấp

Điều kiện: Học viên tham gia 90% khóa học online do hệ thống đo lường và hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa đạt 50/100 điểm

2/ Do ACCA global cấp, chứng chỉ có giá trị toàn cầu

 • Học viên đăng ký mở tài khoản ACCA, sau khi học xong tham dự kỳ thi do ACCA tổ chức
 • Bài thi đạt 50/100 sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế cho từng môn học
 • ACCA cấp chứng chỉ sau cho học viên:
 • Chứng chỉ Diploma RQF Level 2dành cho học viên thi đỗ FA1 và MA1
 • Chứng chỉ Diploma RQF Level 3 dành cho học viên thi đỗ FA2 và MA2
 • Chứng chỉ ACCA Diploma in Accounting & Business RQF Level 4 dành cho học viên thi đỗ ACCA F1, F2, F3

Chứng chỉ ACCA Advanced Accounting Diploma dành cho học viên thi đỗ 9F ACCA từ F-F9. Kết hợp đăng ký chương trình làm 1 bài luận chuyển đổi nhận bằng Đại Học OBU Anh quốc.

Hoàn thành chương trình ACCA gồm 9F ACCA và 4 môn trình độ Professional thì học viên sẽ được đăng ký trở thành Member ACCA với điều kiện phải có 03 năm kinh nghiệm

HỌC FIA ONLINE TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ACV

Đối tác đào tạo chính thức của ACCA

Trung tâm Đào tạo ACV là đối tác đào tạo được ACCA phê duyệt

100% giảng viên là ACCA Member

Giảng viên sở hữu các bằng cấp sở hữu các bằng cấp quốc tế và kinh nghiệm làm việc doanh nghiệp quốc tế như BIG4 kiểm toán.

Tiết kiệm chi phí tới 30% và rút ngắn tới 40 - 60% thời gian

Theo nghiên cứu của ACCA, việc học Online giúp tiết kiệm thời gian tới 40 - 60% so với học Offline, đặc biệt nếu học FIA Online tại , bạn sẽ được nhận ưu đãi lên tới 30% (tùy thời điểm)

Video bài giảng HD trên nền tảng website hiện đại

Dành riêng cho lớp học Online, học viên có thể học mọi lúc mọi nơi trên nhiều nền tảng thiết bị, giúp học viên chủ động lộ trình học tập.

Giáo trình và kho tài liệu bổ trợ độc quyền bám sát kiến thức

Cung cấp phong phú các tài liệu học tập, ôn luyện kỳ thi dưới nhiều hình thức như: hệ thống review kiến thức bằng tiếng Việt, mock exam, quizz test, video...

Quyền lợi đặc quyền chỉ dành cho học viên

Hỗ trợ giải đáp miễn phí, và hỗ trợ thủ tục ACCA, tham gia sự kiện, webinar chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ 24/7 bởi team Support chuyên nghiệp, tận tình

Học viên được đảm bảo giải đáp 24/7 thông qua nhiều kênh hỗ trợ chuyên biệt như Fanpage, nhóm zalo.. cam kết giải đáp trong 4h làm việc.

Ngoài ra, Thủ tục và lệ phí thi sẽ được tư vấn bởi đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp;

Lệ phí thi

Lệ phí thi các môn thuộc chương trình FIA phụ thuộc nhiều vào các trung tâm tổ chức thi CBE đạt chuẩn của ACCA

Các kỳ thi

Các môn thuộc chương trình FIA thi trên máy tính không giới hạn và có thể thi quanh năm tại các trung tâm CBE.

Các bước chuyển đổi lên ACCA như thế nào?‌‌

Bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

 • Đăng ký tài khoản FIA với ACV, Trung Tâm đào tạo Thuy Nguyen ACCA & Cống sự sẽ hỗ trợ các bạn
 • Học và thi 4 môn cơ bản FA1, MA1, FA2, MA2 và F1, F2, F3 ACCA và hoàn thành một bài kiểm tra Đạo đức nghề nghiệp có sẵn tài liệu trên tài khoản FIA của bạn để được: Các chứng chỉ của ACCA, và được chuyển đổi tài khoản lên ACCA
 • Nếu bạn không muốn chuyển đổi lên ACCA thì vẫn tiếp tục lộ trình 7 môn học FIA để nhận bằng FIA của ACCA

Đăng ký thông tin để ACV có thể:

 • Gửi thông tin chi tiết về chương trình FIA Online cho bạn
 • Hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về FIA Online;
 • Miễn phí tư vấn lộ trình học phù hợp với từng cá nhân.

Học viên nói gì về chúng tôi?

Vô cùng nhiều ý kiến, cảm nhận tuyệt vời từ học viên! Là nguồn động lực rất lớn giúp các giảng viên trung tâm đào tạo ACV tâm huyết với nghề, vui lòng xem tại đây:

Tâm tình học viên cùng giảng viên chúng tôi

CẢM NHẬN HỌC VIÊN LỚP FIA-ACV
Tâm tình 1: ”Điều đầu tiên phải nhắc đến là em thích giọng cô lắm cô ơii...Cô giảng mà e cảm giác như mở từng nút ...”---------❤️❤️❤️----------✏️Chia sẻ từ bạn Quynh Anh - Sinh Viên năm 1 - hiện đang theo học FIA tại ACV -Thuy
CẢM NHẬN HỌC VIÊN LỚP CERT IFR CMKTQT
🍀AUDITCAREVIETNAM.VN - Đơn vị được ACCA và VACPA chỉ định đào tạo chứng chỉCertIFR Là giảng viên lâu năm trong nghề kế toán, kiểm toán và đặc biệt các chương trìnhđào tạo ACCA từ offline đến online, Mrs Thuy Nguyen ACCA (cô Thủy ACCA) rất vuikhi
Ý kiến học viên
😘Ý KIẾN HỌC VIÊN về cô Thủy ACCA[https://www.facebook.com/pg/nguyenthuy.fcca/photos/?tab=album&album_id=573935422979629] 😘TÂM TÌNH HỌC VIÊN[https://www.facebook.com/pg/nguyenthuy.fcca/photos/?tab=album&album_id=573935422979629] 😘Ý kiến từ học viên F6[https://www.facebook.com/pg/acca.

HỌC VIÊN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ACV & CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Học viên combo FIA của ACV Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã xuất sắc chinh phục Prize Winner FA1(FIA ACCA) Top 1 Việt Nam- Top 6 thế giới, kì thi 3/2022 💥Tuy chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng Quỳnh Anh đã có những bước đi đầu đúng đắn khi lựa chọn FIA là bước dạo đầu quan trọng tạo nền tảng vững chắc để chinh phục ACCA và cơ hội nghề nghiệp Kế - Kiểm quốc tế. FIA với những kiến thức cơ bản về Tài chính và Kế toán - Kiểm toán cùng vốn tiếng anh chuyên ngành nhẹ nhàng, hiệu quả chắc chắn sẽ giúp bạn dễ dàng chinh phục ACCA trong thời gian sắp tới

1 PTGĐ 1 công ty sản xuất  mới học đến chương 2 bài 3 của MA1 - Thông tin Quản trị, chương trình đào tạo FIA của ACCA mà còn phải thốt lên, trầm trồ với nội dung đào tạo quá sát thực tế cho DN.                            

Và chốt rằng: "Bộ phận kế toán phải thay đổi cách nhìn và cách làm!!!" ! Em nhờ chị 1 chút. Em đang học đến L3 của section 2 hay quá mà hôm nay vào học lại hết hạn. Chị extend cho em thêm thời gian khoảng 1 tháng nữa đc ko chị? Đúng những cái bên em đang cần về tính giá thành và quản lý chi phí Học xong khoá này em sẽ xem vận dụng luôn cho bên em. Nhưng về cụ thể làm như thế nào chắc em sẽ phải nhờ chị tư vấn thêm. Lúc ấy chị tư vấn giúp em chị nhé. MA1 em thấy các vấn đề rất sát với thực tế tính giá thành. Bên em đang bị vướng ở đó Em thấy đúng là những kiến thức nền tảng luôn nếu làm kinh doanh ấy chị Bộ phận kế toán phải thay đổi cách nhìn và cách làm.
PTGĐ 1 CTY SX HỌC FIA NÓI GÌ VỀ TÍNH THỰC TIỄN NHÉ! ÁP DỤNG VÀO QUẢN TRỊ NGAY ĐÓ MN

       

Cô ơi cơ hội xin việc với FIA có cao không cô?

Trung tâm đào tạo ACV - Thuy Nguyen ACCA & Cộng Sự

Đối tác đào tạo được ACCA phê duyệt

 • Hotline: 0243 991 1726
 • Mobile: 098 359 8586 (Mrs Thủy)
 • Website: https://auditcarevietnam.vn
 • Youtube: Thuy Nguyen ACCA
 • Fanpage: Hội Những Người Yêu Nghề Kế Toán
TỐT-HAYNGHIỆP VỤTÀI LIỆU