Tìm hiểu MA2 FIA – Quản Lý Chi Phí và Tài Chính

Nhu Quynh

Khóa FIA MA2 – Quản lý chi phí và tài chính (Managing Costs and Finances) phát triển kiến thức và hiểu biết về làm thế nào để soạn lập, xử lý và trình bày thông tin chi phí cơ bản để hỗ trợ các cấp quản lý trong công tác hoạch định và ra quyết định trong các ngữ cảnh kinh doanh khác nhau.

Giúp học viên tìm hiểu chi tiết về môn học MA2, mời các bạn xem  nội dung môn học "Quản lý chi phí và tài chính" - MA2 FIA dưới đây nhé! Chắc chắn nhiều bạn sẽ phải trầm trồ vì nội dung quá hữu ích này.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo đề cương yêu cầu của ACCA Global và được Việt hóa bởi tài liệu SONG NGỮ ANH - VIỆT, đặc biệt là giảng viên giảng bài BẰNG TIẾNG VIỆT đáp ứng mọi nhu cầu học tập của học viên.

Nội dung học nguyên bản tiếng Anh và có phần dịch tiếng Việt phía dưới nhé!
+Giảng viên giảng bài bằng tiếng Việt để đảm bảo bạn hiểu toàn bộ nội dung
+Tài liệu bằng tiếng Anh chuẩn syllabus ACCA để giúp bạn vượt qua kỳ thi và đạt chứng chỉ môn học
+Tài liệu 1 số phần quan trọng được dịch tiếng Việt để hỗ trợ cho một số bạn còn lo lắng về tiếng Anh của mình
+Hệ thống quiz cho từng bài học để giúp bạn thực hành hiệu quả ngay cho từng phần học

Mục tiêu: Khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Giải thích vai trò của xác định chi phí trong doanh nghiệp và làm thế nào phân loại chi phí
 • Diễn giải và ghi chép chi phí theo phân loại
 • Giải thích và áp dụng kỹ thuật kế toán chi phí
 • Dùng những kỹ thuật kế toán quản trị để hỗ trợ và ra quyết định
 • Giải thích những nguyên lý quản lý tiền mặt.

Nội dung khóa học :

A. Thông tin dành cho quản lý

 • Yêu cầu về thông tin dành cho quản lý
 • Hệ thống kế toán chi phí
 • Phân loại chi phí
 • Thông tin dùng để so sánh
 • Lập báo cáo về thông tin dành cho quản lý

B. Ghi chép chi phí

 • Ghi chép chi phí nguyên vật liệu
 • Ghi chép chi phí nhân công
 • Ghi chép chi phí khác

C. Kỹ thuật kế toán chi phí

 • Phương pháp tính giá thành toàn bộ
 • Phương pháp tính giá thành dựa trên chi phí biến đổi
 • Tính giá thành theo công việc và lô sản phẩm
 • Tính giá thành quy trình
 • Tính giá thành dịch vụ

D. Ra quyết định

 • Phân tích chi phí – sản lượng – lợi nhuận
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định ngắn hạn
 • Nguyên tắc chiết khấu dòng tiền

E. Quản lý tiền

 • Bản chất của tiền và dòng tiền
 • Quản lý tiền
 • Ngân sách tiền
 • Đầu tư và tài trợ vốn

Click xem chi tiết nội dung khóa học bằng tiếng Anh TẠI ĐÂY

Ending!

NGHIỆP VỤTÀI LIỆUTỐT-HAY