Học ACCA làm việc trong lĩnh vực nào?

Thuy Nguyen ACCA

Với tấm bằng ACCA hay thậm chí là học viên ACCA (chưa trở thành member ACCA) thì bạn đã có rất nhiều cơ hội việc làm dưới đây theo báo cáo của ACCA toàn cầu:
Kiểm toán
Dịch vụ Tư vấn
Dịch vụ thuế
Dịch vụ Kế toán
Kế toán doanh nghiệp
Tài chính Doanh nghiệp
Rủi ro và tuân thủ
Ngân hàng và Bảo hiểm
Quản lý đầu tư
Quản lý dự án
Quản trị công nghệ và dữ liệu
Giáo dục........

Thông qua các học phần trong chương trình ACCA, Học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản trị chiến lược, quản lý rủi ro, luật kinh doanh, báo cáo tài chính, thuế, kiểm toán và hơn hết là tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp để sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, Học viên sau khi hoàn tất văn bằng ACCA có thể đảm nhiệm rất nhiều vị trí và công việc khác nhau trong các tổ chức.

Cấu trúc của Khung năng lực bao gồm các nội dung chính:

 • 12 năng lực chính (12 competencies areas)
 • Kết nối vị trí công việc (Job Profile) trong mỗi năng lực, tổng cộng có hơn 120 các đầu công việc kết nối với các năng lực và các môn học ACCA.

Hãy cùng tìm hiểu về Khung năng lực ACCA và các công việc (Job Profiles) có thể làm khi học ACCA tại đây nguyên bản tiếng Anh: https://bit.ly/2ZsblxX

Và để rút gọn, chúng tôi xin tạm dịch ra tiếng Việt ngắn gọn ở bài viết này:

Học viên sau khi hoàn tất văn bằng ACCA có thể đảm nhiệm rất nhiều vị trí và công việc khác nhau trong các tổ chức ở các vị trí dưới đây.

1. Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm ( Audit and assurance)

Kiểm toán viên là một cá nhân được đào tạo chuyên sâu, người được ủy quyền để đánh giá và xác minh tính chính xác của các thông tin trên báo cáo tài chính. Họ cũng xác định liệu báo cáo tài chính có tuân theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) hay không. Kiểm toán viên có thể làm việc cho một tổ chức hành nghề bên ngoài hoặc nội bộ cho chính công ty.

Các vị trí nguyên bản tên tiếng Anh:

 • Audit Partner
 • External Audit Professional
 • Internal Audit Professional
 • Pensions Auditor....

2. Phát triển kinh doanh(Business development)

Phát triển kinh doanh là thúc đẩy các ý tưởng, sáng kiến ​​và hành động sẽ tạo ra doanh thu mới cho một tổ chức.Trong quá trình phát triển kinh doanh, có một số vai trò quan trọng, tất cả đều chủ yếu tập trung vào việc tạo ra doanh thu.

Một vài ví dụ bao gồm: các nhà quản lý phát triển kinh doanh, những người tập trung vào việc tạo ra hoạt động kinh doanh mới cho một tổ chức. Người quản lý tài khoản, người tạo ra tăng trưởng doanh thu thông qua phát triển mối quan hệ khách hàng và đảm bảo quan hệ đối tác thương mại lâu dài, và các chuyên gia quản lý giá thầu chịu trách nhiệm quản lý đấu thầu cho các cơ hội hợp đồng mới trong khu vực công hoặc tư nhân.

Các vị trí nguyên bản tên tiếng Anh như:

 • Account Management Professional
 • Bid Management Professional
 • Business Development Professional...

3. Tái cấu trúc doanh nghiệp(Business restructuring)

Tái cấu trúc doanh nghiệp là sự kỷ luật nghiêm ngặt áp dụng sự thay đổi về tài chính hoặc hoạt động trong một tổ chức. Tái cấu trúc cũng gắn liền với việc doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán (không trả được nợ và đi tới các thủ tục hành chính phải được thực hiện) hoặc thanh lý (đóng cửa công ty để bán tài sản để trả nợ) - điều này được biết như phục hồi khôi phục hoạt động công ty. Khi một công ty đang trong quá trình xem xét lại các thủ tục quy trình quản lý hành chính, mục tiêu của chuyên gia tái cấu trúc công ty là đạt được kết quả tốt nhất có thể cho các bên liên quan, điều này thường là đưa nó trở lại tình trạng tài chính ổn định và cho phép nó tiếp tục kinh doanh.

Cả các chuyên gia phục hồi và tái cấu trúc doanh nghiệp đều độc lập và thường sẽ làm việc cho một doanh nghiệp tư vấn bên ngoài hoặc một công ty kế toán có bộ phận dành riêng cho lĩnh vực này. Một vài ví dụ bao gồm chuyên gia phục hồi doanh nghiệp và chuyên gia thanh khoản ngân hàng (corporate recovery professional and a banking liquidity professional).

Các vị trí công việc nguyên bản tên tiếng Anh như:

 • Corporate Recovery Professional
 • Restructuring Profesional
 • Working Capital Specialist (Supply Chain and Logistic)....

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

4. Tài chính thương mại(Commercial finance)

Tài chính thương mại tập trung vào các khía cạnh của chức năng tài chính truyền thống gắn liền trực tiếp với khả năng sinh lời và tính thanh khoản và đóng vai trò là cầu nối giữa các chức năng tài chính và phi tài chính như hoạt động, tiếp thị và bán hàng. Các trách nhiệm có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức và có thể bao gồm một số lĩnh vực kỷ luật tài chính.

Trong lĩnh vực tài chính thương mại, có một số vai trò quan trọng. Một vài ví dụ bao gồm chuyên gia phân tích chi phí, giám đốc định giá, chuyên gia về vốn lưu động và chuỗi cung ứng, chuyên gia tư vấn vốn nhân lực (tư vấn con người) và kế toán quản lý. Nguyên bản các vị trí tên tiếng Anh là:

 • Business Analyst
 • Commercial Accountant
 • Commercial Director
 • Commercial Finance Professional
 • Corporate Finance Analyst
 • Cost Analyst
 • Market Risk Professional
 • Pricing Professional
 • Revenue Manager

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

5. Tuân thủ và quản trị rủi ro(Compliance and risk)

Tuân thủ và quản trị rủi ro là hoạt động xác định mức độ rủi ro mà doanh nghiệp phải chịu trong bối cảnh và đảm bảo rằng doanh nghiệp có các biện pháp kiểm soát thích hợp để quản lý những rủi ro đó. Các doanh nghiệp phải đối mặt với một số loại rủi ro khác nhau có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tài chính. Một số ví dụ đáng chú ý được liệt kê dưới đây: Quản trị Rủi ro về quy định, báo cáo và tuân thủ, Quản trị Rủi ro công nghệ, Quản trị Rủi ro thị trường, Quản trị Rủi ro tội phạm tài chính, Quản trị Rủi ro mạng...Nguyên bản các vị trí này trong tiếng Anh là:

 • Financial Compliance Specialist
 • Financial Crime Risk Analyst
 • Forensic Accountant
 • Regulatory Risk Professional
 • Risk Advisory Professional
 • Risk Management Professional

Trong mỗi lĩnh vực, có các chuyên gia có vai trò xác định, đánh giá và báo cáo về các mối đe dọa hoặc rủi ro có thể ảnh hưởng đến tổ chức và đề xuất các cải tiến trong các quy trình và kiểm soát để đảm bảo rằng rủi ro được quản lý một cách thích hợp.

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

6. Tư vấn và cố vấn (Consulting and advisory)

Các chuyên gia tư vấn và cố vấn giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất bằng cách đưa ra lời khuyên khách quan cho ban lãnh đạo của tổ chức. Họ tham gia vào việc phát triển chiến lược, đánh giá các lựa chọn khác nhau để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng, giải quyết các vấn đề và tìm ra những cách làm mới và cải tiến.

Các nhà tư vấn có thể làm việc trong một tổ chức, tại các công ty tư vấn chuyên dụng hoặc hoạt động độc lập và các vai trò có thể bao gồm một nhà tư vấn quản lý hoặc một chuyên gia tư vấn rủi ro.

Các vị trí đó được gọi tên nguyên bản tiếng Anh là:

 • Business Performance Professional
 • Change Management Professional
 • People Advisory Consultant
 • Management Accountant
 • Process and Controls Specialist
 • Strategy Professional
 • Sustainability Professional

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

7. Kế toán doanh nghiệp (Corporate and business accounting)

Kế toán là những chuyên gia có trình độ chuyên môn được các tổ chức hoặc khách hàng tư nhân tuyển dụng để chuẩn bị các báo cáo hàng năm và báo cáo tài chính, ghi lại các giao dịch kinh doanh và tư vấn tài chính. Họ cũng có thể tham gia vào việc tạo ra các quy trình báo cáo trong một tổ chức và tư vấn về luật thuế và các cơ hội đầu tư. Mục tiêu chính của họ là đảm bảo rằng các công ty đang hoạt động hiệu quả và hiệu quả và đáp ứng tất cả các nghĩa vụ báo cáo.

Các vị trí này được gọi tên tiếng Anh nguyên bản như sau:

 • Corporate Accountant
 • Finance Business Partner
 • Finance Director
 • Finance Manager
 • Financial Accountant
 • Financial Controller
 • Financial planning and analysis (FP&A) professional
 • Group (Consoliadation) Accountant
 • Management Accountant
 • Technical Accountant

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

8. Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)

Tài chính doanh nghiệp là việc quản lý và thực hiện các hoạt động tài chính và các quyết định đầu tư của một công ty. Các chuyên gia trong lĩnh vực này thường tập trung vào việc huy động vốn, mua bán và sáp nhập và các sáng kiến ​​tái cơ cấu.

Các vai trò trong tài chính doanh nghiệp có thể được tìm thấy trong các công ty kế toán và các công ty dịch vụ chuyên nghiệp cũng như trong các ngân hàng đầu tư và các công ty môi giới.

Hoạt động tài chính doanh nghiệp là chìa khóa để một tổ chức có thể tối đa hóa giá trị của cổ đông. Các chuyên gia tài chính doanh nghiệp thường hoạt động trong lĩnh vực thương mại và đôi khi có cả bản chất kinh doanh.

Trong lĩnh vực này có một số vai trò quan trọng. Một vài ví dụ vị trí công việc trong nguyên bản tiếng Anh là:

 • Corporate Finance Professional
 • Financial Modelling Professional
 • Transaction Services Professional
 • Valuation Executive

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

9. An ninh mạng (Cyber security)

An ninh mạng là bảo vệ hệ thống, mạng, chương trình, thiết bị và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công kỹ thuật số, được gọi là tấn công mạng. Các cuộc tấn công mạng thường được thiết kế để làm hỏng hoặc phá hủy thông tin nhạy cảm, moi tiền từ người dùng hoặc phá vỡ các quy trình kinh doanh bình thường.

Các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng sử dụng một loạt các công nghệ và quy trình để phát hiện, ngăn chặn và quản lý các cuộc tấn công mạng và bảo vệ dữ liệu trực tuyến của công ty. Sự nghiệp an ninh mạng rất phức tạp và đa dạng và các chuyên gia trong lĩnh vực này là những chuyên gia rất được săn đón trong lĩnh vực công nghệ. Trong lĩnh vực này có một số vai trò quan trọng. Một vài ví dụ bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng (rủi ro mạng) và rủi ro công nghệ (không gian mạng).

 • Cyber Security Specialist
 • Financial Services Cyber Specialist
 • Technology Risk Management Professional

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

10. Giáo dục và đào tạo (Education and training)

Kế toán viên có năng lực có thể sử dụng trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm thu được trong quá trình đào tạo và trong suốt sự nghiệp của họ để giúp phát triển thế hệ kế toán tiếp theo và trang bị cho họ sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính kế toán. Do đó, các cơ hội đào tạo cho các doanh nghiệp luôn tồn tại để giúp các học viên kế toán thành công trong việc đạt được những trình độ chuyên môn này. Các vai trò cũng tồn tại với tư cách là giảng viên trong các trường cao đẳng và đại học cung cấp nhiều khóa học nâng cao khác nhau trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Chúng bao gồm các bằng cấp đại học và sau đại học cũng như các khóa học cấp độ AS và A và học việc.

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

11. Tài chính và quản trị  (Finance and administration)

Các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực tài chính và quản trị thực hiện một vai trò thiết yếu trong việc giúp công ty quản lý các nguồn tài chính của mình. Các vai trò trong lĩnh vực này giám sát và thực hiện các nhiệm vụ tài chính hàng ngày cho phép công ty theo dõi thu nhập và chi tiêu, ghi lại các giao dịch kinh doanh và đảm bảo rằng tất cả thông tin tài chính được ban quản lý hiển thị, sắp xếp và sử dụng được. Các vai trò trong lĩnh vực kinh doanh này bao gồm nhân viên kế toán, nhân viên tài chính, kiểm soát viên tín dụng và thư ký sổ cái.

 • Asset Manager
 • Banking - back office
 • Banking - front office
 • Banking - middle office
 • Banking Liquidity Professional
 • Banking Relationship Manager
 • Credit Risk Professional
 • Debt Financing Analyst
 • Fund Administrator
 • Fund Manager
 • Insurance Analyst
 • Investment Banking Analyst
 • Insurance Claims Manager
 • Investment Fund Accountant
 • Investment Management Professional
 • Leadership in Financial Services
 • Pensions Fund Accountant
 • Product Control
 • Reinsurance Accountant

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

12. Các dịch vụ tài chính (Financial services)

Các tổ chức trong ngành dịch vụ tài chính có liên quan đến việc quản lý tiền và rủi ro. Đây là một lĩnh vực lớn và phức tạp bao gồm các lĩnh vực như ngân hàng, dịch vụ đầu tư, quản lý tài sản, bảo hiểm và tư vấn. Sự đa dạng này có nghĩa là ngành dịch vụ tài chính cung cấp nhiều lựa chọn nghề nghiệp.

Sự đa dạng này có nghĩa là ngành dịch vụ tài chính cung cấp nhiều lựa chọn nghề nghiệp:

 • Mảng ngân hàng bán lẻ (Retail and commercial banking)
 • Mảng ngân hàng đầu tư (Investment banking)
 • Quản trị đầu tư (Investment management)
 • Quỹ đầu tư mạo hiểm và các quỹ tư nhân (Venture capital and private equity)
 • Bảo hiểm (Insurance)
Dưới đây là một số vị trí công việc bằng tiếng Anh cho mảng này:
 • Asset Manager
 • Banking - back office
 • Banking - front office
 • Banking - Middle Office
 • Banking Liquidity Professionals
 • Banking Relationship Manager
 • Credit Risk Professional
 • Debt Financing Analyst
 • Fund Administrator
 • Fund Manager
 • Insurance Analyst
 • Investment Banking Analyst
 • Insurance Claims Manager
 • Investment Fund Accountant
 • Investment Management Professional
 • Leadership in Financial Services
 • Pensions Fund Accountant
 • Product Control
 • Reinsurance Accountant

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

13. Dịch vụ kinh doanh toàn cầu (Global business services)

Các dịch vụ kinh doanh toàn cầu (GBS) và các trung tâm dịch vụ dùng chung tập trung vào việc cung cấp các hoạt động kinh doanh không cốt lõi và hỗ trợ hành chính cho một doanh nghiệp. Trong mô hình này, nhiều chức năng quản trị từng được thực hiện trong các bộ phận riêng biệt (và thường ở các địa điểm riêng biệt) như tài chính, nhân sự và CNTT được hợp nhất thành một địa điểm tập trung, duy nhất và được giám sát bởi một chức năng quản lý dịch vụ dùng chung chuyên biệt.

Có nhiều vai trò dành cho các thành viên ACCA ở cả cấp giám sát và quản lý trong các tổ chức theo đuổi chiến lược dịch vụ chia sẻ và các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài bên thứ ba. Thông thường, các cá nhân sẽ có trách nhiệm giải trình về việc phân phối và đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ chất lượng cao cũng như có trách nhiệm giám sát, điều phối và quản lý các nhóm hàng ngày.

Một vài ví dụ về vai trò trong lĩnh vực này bao gồm giám đốc kế toán - dịch vụ kế toán thuê ngoài, nghiệp vụ mua hàng phải trả (P2P) và nghiệp vụ ghi chép báo cáo (R2R). Và nguyên bản tiếng Anh thì tên các vị trí được liệt kê như sau:

 • Accounting Service Manager
 • Purchase to Pay (P2P) Professional
 • Record to Report (R2R) Professional
 • Shared Services and Outsourcing Professional

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

14. Quan hệ đầu tư (Investor relations)

Quan hệ nhà đầu tư là một loại quan hệ công chúng. Nó đề cập đến cách một công ty giao tiếp với các nhà đầu tư và cổ đông, cũng như các cơ quan chính phủ và cộng đồng tài chính.

Các chuyên gia quan hệ nhà đầu tư cung cấp cho các nhà đầu tư hiện tại của công ty thông tin về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của doanh nghiệp. Điều này cho phép các nhà đầu tư đưa ra những đánh giá sáng suốt về giá trị của doanh nghiệp và liệu nó có đang được quản lý một cách chính xác hay không. Những chuyên gia này cũng sẽ giao tiếp với các nhà đầu tư tiềm năng, cung cấp thông tin và cái nhìn sâu sắc, để cho phép họ quyết định có đầu tư vào công ty đó hay không.

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

15. Lãnh đạo (Leadership)

Các nhà lãnh đạo thành công làm tăng lợi nhuận và sự phát triển trong tổ chức của họ thông qua khả năng đặt ra các mục tiêu chiến lược và tổ chức cũng như thúc đẩy một nhóm người đạt được các mục tiêu của công ty.

Những người có năng lực lãnh đạo vững chắc trong môi trường kinh doanh sẽ thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao như CEO (giám đốc điều hành), COO (giám đốc điều hành) và CFO (giám đốc tài chính). Tên tiếng Anh các vị trí này được liệt kê như sau:

 • Chief Executive Officer (CEO)
 • Chief Financial Officer (CFO)
 • Chief Operating Officer (COO)
 • Non-Executive Offcier

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

16. Quản lí dự án (Project management)

Quản lý dự án là việc bắt đầu, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các hoạt động và dòng công việc này để đạt được kết quả mong muốn. Nó liên quan đến các quy trình, phương pháp và kỹ năng khác nhau, cũng như việc quản lý hiệu quả các nguồn lực như con người, tài chính và công nghệ. Một tính năng chính của quản lý dự án là nó có thể phân phối cuối cùng và một khoảng thời gian và ngân sách cố định

Các chuyên gia quản lý dự án sẽ giúp xác định các mục tiêu của dự án, cũng như quyết định khi nào mỗi yếu tố của dự án nên được hoàn thành và bởi ai. Nhiệm vụ của họ xoay quanh việc đảm bảo dự án chạy suôn sẻ, đúng thời gian và ngân sách. Một yếu tố quan trọng của quản lý dự án là làm việc theo nhóm và người quản lý dự án sẽ dựa vào các cá nhân khác để giúp đạt được các mục tiêu này, ví dụ như kế toán dự án và nhà phân tích dự án.

 • Project Accountant
 • Project Analyst
 • Project Management Professional

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

17. Dịch vụ hỗ trợ (Support services)

Các chuyên gia làm việc trong các dịch vụ hỗ trợ thường tập trung vào việc thực hiện các hoạt động hàng ngày để giữ cho một tổ chức hoạt động hiệu quả và hiệu quả bằng cách thực hiện các nhiệm vụ hành chính nhằm hỗ trợ và gia tăng giá trị cho một cá nhân hoặc chức năng trong tổ chức

Ví dụ về các vai trò dịch vụ hỗ trợ bao gồm: các chuyên gia tính lương - đảm bảo xử lý và thanh toán chính xác các khoản lương, chi phí và thuế, trợ lý điều hành hoặc trợ lý cá nhân - cung cấp hỗ trợ hành chính cấp cao cho giám đốc điều hành công ty, trợ lý tài khoản - thực hiện các nhiệm vụ kế toán và xử lý tài chính định tuyến.

 • Accounts Assistant
 • Executive and Personal Assistants
 • Payroll Professional

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

18. Thuế ( Tax)

Các chuyên gia thuế là những cá nhân có trình độ chuyên môn cao, có thể hiểu và giải thích các luật và quy định phức tạp về thuế để cho phép khách hàng của họ tăng hiệu quả thuế và đảm bảo tuân thủ.

Hầu hết các cố vấn sẽ chuyên về một lĩnh vực thuế nhất định, các lĩnh vực chính là: thuế doanh nghiệp - hỗ trợ các công ty khai thuế và chiến lược thuế, thuế gián thu - tư vấn cách thuế gián thu tác động đến hệ thống tài chính và kế toán của khách hàng của họ, thuế quốc tế - hỗ trợ và tính toán các nghĩa vụ thuế của các tổ chức và cá nhân hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý, thuế cá nhân - quản lý thuế đối với cá nhân, đặc biệt là những cá nhân có giá trị ròng cao, tuân thủ thuế - đảm bảo rằng thông tin tài chính của công ty tuân thủ các luật và quy định về thuế của quốc gia.

 • Corporate Tax Accountant
 • Indirect Tax Accountant
 • International Tax Specialist
 • Merges & Acquistions (M&A) Tax Specialist
 • Personal & Wealth Tax Specialist
 • Tax Advisory
 • Tax Compliance Professional
 • VAT Accountant

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

19. Công nghệ và dữ liệu (Technology and data)

Công nghệ tạo ra dữ liệu và dữ liệu được các doanh nghiệp thu thập hàng ngày có thể được sử dụng cho lợi ích kinh doanh. Sử dụng dữ liệu (hoặc Dữ liệu lớn) một cách thích hợp có thể dẫn đến giảm chi phí, cải tiến quy trình kinh doanh và tăng tiềm năng tăng lợi thế cạnh tranh. Các chuyên gia trong lĩnh vực này sử dụng các công nghệ và quy trình quản lý dữ liệu, cùng với các kỹ thuật phân tích và trình bày dữ liệu, để giúp cung cấp thông tin chính xác và có ý nghĩa hỗ trợ cho các quyết định chiến lược và hoạt động hàng ngày

Các vai trò điển hình mở ra cho một chuyên gia tài chính và kế toán sẽ bao gồm chuyên gia giải pháp ERP, chuyên gia trực quan hóa dữ liệu hoặc một nhà phân tích (trí tuệ cạnh tranh).

 • Business Intelligence Professional
 • Competitive Intelligence Analyst
 • Data Scientist (big data)
 • Data Visualisation Specialist
 • ERP Solution Professional (ERP Consultant)
 • Financial Systems Specialist
 • IT audit Specialist
 • IT Support Specialist
 • Management Information Professional
 • System Analyst

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

20. Ngân quỹ (Treasury)

Có 3 lĩnh vực công việc chính của một chuyên viên ngân quỹ:

 • quản lý tiền mặt - tối ưu hóa tính thanh khoản của công ty và thực hiện các khoản đầu tư tài chính hợp lý để đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn hoặc thực hiện các dự án kinh doanh mới;
 • quản lý rủi ro - để xác định, đánh giá và quản lý bất kỳ rủi ro nào do doanh nghiệp thực hiện để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh;
 • quản trị tài chính doanh nghiệp - để xác định các nguồn tài trợ tiềm năng và hỗ trợ chiến lược tài chính mà công ty sẽ sử dụng để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh tổng thể.

(Ảnh: nguồn ACCA Global)

Bài viết được viết dựa trên thông tin ACCA Global cung cấp tại đây, vui lòng xem bản tiếng Anh gốc. Hy vọng bài viết cung cấp được các thông tin về các vị trí công việc mà ACCA member có thể đảm nhận tốt vai trò chức năng của mình dựa trên chương trình đào tạo toàn cầu và uy tín. Người sở hữu chứng chỉ ACCA có thể làm việc mọi nơi trên toàn thế giới, một niềm tự hào không nhỏ của những người sở hữu tấm bắng danh giá này mặc dù để đạt được nó thì cũng không hề dễ dàng chút nào phải không ạ!

Chúc các học viên ACCA, các hội viên ACCA, các hội viên kỳ cựu ACCA nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc, đam mê với nghề nghiệp mình lựa chọn!

Thuy Nguyen ACCA

20/05/2021

(Hỗ trợ dịch thuật: Nguyễn Thu Phương, Trung tâm ACV)

******************************************************************

💥Thông tin bạn có thể quan tâm vui lòng xem thêm, ACV xin được hỗ trợ:

👉Tìm hiểu các khóa học kế - kiểm tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/

👉Đăng ký kênh Youtube Thuy Nguyen ACCA: https://bit.ly/chia-se-nghe-ke-kiem

👉Theo dõi Page hội Những Người Yêu Nghề Kế Toán:https://bit.ly/page-hoi-ke-toan

👉Tư vấn học ACCA, FIA, Non-ACCA: bit.ly/zalo-tu-van-acca #auditcarevietnam #acv #acca #ifrs #fia #thuyacca #hocketoan #hockiemtoan

NGHIỆP VỤTỐT-HAYTÀI LIỆU