Thủ tục kích hoạt tài khoản e-learning ACCA tại ACV

Thuy Nguyen ACCA

Xin chào các anh chị học viên của Audit Care Việt Nam (ACV)!

Chúc mừng các anh chị đã chính thức trở thành học viên CertIFR ACCA của Trung tâm Đào tạo Audit Care Việt Nam (ACV) và sau đây là các bước để các anh chị làm thủ tục kích hoạt tài khoản e-learning với ACCA Global.

Bước 1: Kiểm tra hòm thư gửi từ ACCA, tìm kiếm email: donotreply@accaglobal.com. Lưu ý cả hòm thư spam

Bước 2: Bấm theo đường link trong email ACCA gửi để active tài khoản và bấm tiếp link sau để LOG IN theo link tại đây

Bước 3: Đọc và bấm chấp nhận điều khoản sử dụng của ACCA

Bước 4: Truy cập tài khoản của mình bằng email của anh chị và mật khẩu ACV đã cung cấp. Link sau: https://learning.accaglobal.com/ilp/pages/login.jsf?menuId=1401&locale=en-GB&showbundlekeys=false

Bước 5: Thay đổi ảnh avatar (không bắt buộc) - bấm nút đầu người góc phải trên cùng

Bước 6: Bấm lưu trình duyệt cho lần đăng nhập sau

Bước 7: Truy cập nhóm facebook của lớp bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin trả lời câu hỏi và đọc trước tài liệu mục Hướng Dẫn

Log in to Facebook
Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.

Inbox FB Mrs Thuy Acca Nguyen để được hỗ trợ nếu quá 3 ngày chưa được duyệt

Nhóm zalo lớp MS91

Nhóm zalo lớp online CertIFR MS45, MS50

THÔNG TIN LỚP HỌC CERTIFR TẠI ĐÂY

BƯỚC 8: Sau khi được ACV kích hoạt tài khoản thi thành công, học viên truy cập tài khoản e-learning ACCA với nội dung như sau:

Phần 1: 13 modules tài liệu và quiz

Phần 2: Phần làm bài thi chứng chỉ

CHÚC CÁC ANH CHỊ HỌC VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ CAO!

Trân trọng!

Ban Đào tạo ACV

IFRS - BCTC