Photo by Lukas Blazek / Unsplash

Thư Quản Lý trong Dịch Vụ Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính có Quan Trọng Không?

Thuy Nguyen ACCA

THƯ QUẢN LÝ LÀ GÌ? Vì Sao DN Cần Nhận Được Thư Quản Lý từ Hãng Kiểm Toán?

Trích dẫn từ chia sẻ của anh Long, E&Y Việt nam sau đây và Thủy rất đồng quan điểm, xin phép trích dẫn đầy đủ như sau:

"Một trong những sản phẩm được các đơn vị kiểm toán Chuyên nghiệp có thể phát hành cùng báo cáo kiểm toán mà các a/c/e hoạt động trong lĩnh vực kế toán-tài chính đó là Thư Quản lý.
Thư quản lý là những nhận định và khuyến nghị được kiểm toán viên gửi cho ban giám đốc, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, nhằm trao đổi các vấn đề theo thứ tự ưu tiên quan trọng mà kiểm toán viên lưu ý trong quá trình kiểm toán, đánh giá ảnh hưởng của các vấn đề đó đối với doanh nghiệp, kiến nghị các giải pháp và ý kiến phản hồi thực tế từ đơn vị về các vấn đề đã nêu. Việc đơn vị giải quyết các điểm yếu được nêu trong thư quản lý sẽ giúp kiểm toán viên và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong thủ tục kiểm toán chi tiết ở các năm tiếp theo. Đứng trên góc độ quản lý doanh nghiệp, thư quản lý là một sản phẩm chuyên môn có giá trị cao của hoạt động kiểm toán, giúp cảnh báo các nhà lãnh đạo về những lỗ hổng trong quản lý tài chính. Thư quản lý có "chất lượng", phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, đòi hỏi người kiểm toán viên phải nắm chắc hoạt động thực tế của doanh nghiệp, các quy định, chuẩn mực và kinh nghiệm từ mô hình quản lý thực tế tối ưu của các đơn vị cùng ngành nghề. Quan trọng hơn, nó cần phải có được sự hợp tác, xây dựng niềm tin, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, chia sẻ thông tin giữa những nhà quản lý doanh nghiệp và công ty kiểm toán thông qua mối quan hệ đối tác bền vững một cách chuyên nghiệp.Mọi người nhớ đòi kiểm toán phát hành thư quản lý nhé."

Nguồn: Mr Long, E&Y Việt NamGroup CFO Việt Nam

Thủy ACCA rất đồng tình với ý kiến của Long nhé các lãnh đạo doanh nghiệp đặc biệt là các Kế toán trưởng doanh nghiệp: Chúng ta phải yêu câu công ty kiểm toán phát hành thư quản lý cho dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm dù chúng ta có hệ thống quản trị tốt thế nào chăng nữa nhưng với sự chuyên nghiệp của các kiểm toán viên nhất định họ sẽ có được góc nhìn độc lập và cho DN chúng ta những ý kiến đáng giá đó. Còn nếu không có thì tốt quá, vui lòng phát hành Thư Quản lý với dòng chữ: CÔNG TY KIỂM TOÁN ABC KHÔNG ĐƯA ĐƯỢC VẤN ĐỀ GÌ CHO KỲ KIỂM TOÁN NĂM 20XX TẠI DOANH NGHIỆP XYZ...đại loại kiểu vậy ạ!HÃY CHUNG TAY XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG DOANH  NGHIỆP VIỆT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGHÃY ĐÓNG GÓP TỪ GÓC NHÌN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN CÙNG XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG KẾ TOÁN VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG!

Xin cám ơn các bạn , hãy comment vào bài viết này 1)Công ty bạn có sử dụng Dịch vụ kiếm toán năm gần nhất không? 2) DN của bạn có nhận được thư quản lý từ Công ty kiểm toán không?

#thưkiểmtoán #thưquảnlý #kiểmtoán

Hà Nội, 18-07-2023

Nguyễn Thị Thủy, FCCA

Trung tâm Đào Tạo Kế toán AuditCare Việt Nam (ACV)

DOANH NGHIỆPTIN TỨC