Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2020

Thuy Nguyen ACCA

Nhằm giúp thành viên thuận tiện trong việc cập nhật và áp dụng văn bản về pháp luật về thuế; nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật Hệ thống các Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất về thuế đang còn hiệu lực hoặc sắp có hiệu lực thi hành sau đây:

Theo: Thư Viện Pháp Luật

TỐT-HAY