Photo by Redd F / Unsplash

Giải đáp về thuế GTGT TT219 - VCCA

Thuy Nguyen ACCA

Hội viên CLB có câu hỏi nhờ hội đồng cố vấn chuyên môn giải đáp thắc mắc như sau: Cho em hỏi nội dung này trong thông tư 219 về thuế GTGT với ạ: trong ví dụ số 48 của Thông tư 219 có trường hợp cụ thể như sau: Ví dụ 48: Công ty A và Công ty B (là các doanh nghiệp Việt Nam) ký hợp đồng mua bán dầu nhờn. Công ty A mua dầu nhờn của các công ty ở Sin-ga-po, sau đó bán cho Công ty B tại cảng biển Sin-ga-po. Trường hợp Công ty A có: Hợp đồng mua dầu nhờn ký với các công ty ở Sin-ga-po, hợp đồng bán hàng giữa Công ty A và Công ty B; chứng từ chứng minh hàng hóa đã giao cho Công ty B tại cảng biển Sin-ga-po, chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng do Công ty A chuyển cho các công ty bán dầu nhờn ở Sin-ga-po, chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng do Công ty B thanh toán cho Công ty A thì doanh thu do Công ty A nhận được từ bán dầu nhờn cho Công ty B được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. ở đây Công ty A (bán) và công ty B ( Công ty B) là 2 Doanh nghiệp Việt nam .........đáp ứng điều kiện trên thì chịu thuế suất thuế GTGT là 0% Vậy câu hỏi của em là nếu TH Công ty bên là DN nước ngoài và cũng đáp ứng các điều kiện trên thì thuế suất thuế GTGT sẽ như thế nào?


CÂU HỎI

Liên quan đến thông tư 219 về thuế GTGT:

Trong ví dụ số 48 của Thông tư 219 có trường hợp cụ thể như sau: Ví dụ 48: Công ty A và Công ty B (là các doanh nghiệp Việt Nam) ký hợp đồng mua bán dầu nhờn. Công ty A mua dầu nhờn của các công ty ở Sin-ga-po, sau đó bán cho Công ty B tại cảng biển Sin-ga-po. Trường hợp Công ty A có: Hợp đồng mua dầu nhờn ký với các công ty ở Sin-ga-po, hợp đồng bán hàng giữa Công ty A và Công ty B; chứng từ chứng minh hàng hóa đã giao cho Công ty B tại cảng biển Sin-ga-po, chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng do Công ty A chuyển cho các công ty bán dầu nhờn ở Sin-ga-po, chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng do Công ty B thanh toán cho Công ty A thì doanh thu do Công ty A nhận được từ bán dầu nhờn cho Công ty B được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. ở đây Công ty A (bán) và công ty B ( Công ty B) là 2 Doanh nghiệp Việt nam .........đáp ứng điều kiện trên thì chịu thuế suất thuế GTGT là 0%. Nếu TH Công ty bên là DN nước ngoài và cũng đáp ứng các điều kiện trên thì thuế suất thuế GTGT sẽ như thế nào?


CÂU TRẢ LỜI CỦA HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

1. Thứ nhất, để hiểu nguồn gốc của VD này, chúng ta cần bắt đầu từ nguyên tắc “điểm đến” trong việc phân chia và xác định quyền đánh thuế được Việt Nam và các quốc gia trên thế giới áp dụng. Theo đó, thuế được đánh vào tiêu dùng cuối cùng phát sinh trong lãnh thổ tài phán thu thuế, nói cách khác: mỗi khu vực tài phán chỉ đánh thuế đối với hàng hóa, dịch vụ được xác định là tiêu dùng tại lãnh thổ tài phán đó, bao gồm hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ cung cấp trong nội địa, mà không đánh thuế, và cho phép hoàn thuế đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ được xác định là tiêu dùng ngoài lãnh thổ tài phán đó (hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu), thường được chúng ta gọi bằng thuật ngữ “không có thuế GTGT”, hoặc “thuế suất 0%”.

Thứ hai, áp dụng nguyên tắc “điểm đến” đối với thuế GTGT đảm bảo “tính trung lập” trong thương mại quốc tế, bởi vì nguyên tắc này không tạo ra lợi thế từ việc mua hàng hóa, dịch vụ từ khu vực tài phán có thuế thấp hoặc không có thuế so với khu vực tài phán có thuế cao, qua đó bóp méo cán cân ngoại thương hoặc thành phần xuất khẩu của một quốc gia.

Thứ ba, ngoài ra nguyên tắc “điểm đến” cũng phù hợp với mục đích điều chỉnh của thuế GTGT là thuế đánh vào tiêu dùng, nó đảm bảo thuế GTGT tích lũy trong hàng hóa, dịch vụ được nộp toàn bộ tại quốc gia mà hàng hóa, dịch vụ đó được tiêu dùng cuối cùng.

Từ nguyên tắc trên, quay lại với nội dung tình huống của câu hỏi chúng ta hoàn toàn có thể xác định được chắc chắn rằng hàng hoá phát sinh trong tình huống trên là hoàn toàn nằm bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nên chắc chắn không thuộc quyền tài phán của Việt Nam vì vậy theo nguyên tắc “điểm đến” thì Việt Nam không có quyền đánh thuế trong trường hợp này bất kể bên bán và bên mua là doanh nghiệp thuộc quốc gia nào.

2. VD 48 đc hiểu là: 1. 2 DN là NNT GTGT của VN; 2. Giao dịch mua bán ngoài VN; 3. Theo Luật gtgt thì đk áp dụng ts 0% đ/v hhxk là phải có tkhai HQ, t/h gdich mua bán ngoài VN thì hh k đi từ Vn nên k có tkhai HQ nhưng vẫn đc áp dụng ts 0%. Còn nếu DN A là NNT của VN, B là NNT của nước khác thì gdich mua bán ngoài VN k thuộc pvi điều chỉnh của Luật thuế GTGT

Nguồn: CLB KTTTQ VCCA, 14/05/2024

Kính mời các anh chị Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Giảng viên Đại học Kế toán - Kiểm toán, Kế toán hợp nhất muốn tham gia CLB vui lòng vào nhóm làm theo file ghim hướng dẫn, bạn phụ trách admin văn phòng VCCA sẽ hỗ trợ sau khi các anh chị được phê duyệt form đăng ký bởi lãnh đạo DN mình đang làm việc: https://zalo.me/g/nfifen911

TỐT-HAYNGHIỆP VỤ