Photo by JESHOOTS.COM / Unsplash

Công ty giải thể có cần đóng tài khoản ngân hàng không?

Thuy Nguyen ACCA

Theo  luật việt nam Công ty giải thể có cần đóng tài khoản ngân hàng không?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi một công ty được giải thể thì công ty này cần phải đóng tài khoản ngân hàng của mình. Các khoản tiền trong tài khoản ngân hàng này sẽ được dùng để thanh toán các nghĩa vụ pháp lý của công ty đến hạn hoặc phải trả các khoản nợ còn lại trước khi giải thể. Sau khi các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty được thanh toán hết, số tiền còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của chủ sở hữu hoặc cổ đông của công ty.

Nếu công ty không đóng tài khoản ngân hàng và tiền trong tài khoản này không được sử dụng đúng mục đích, công ty sẽ bị xử phạt và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. Vì vậy, việc đóng tài khoản ngân hàng khi công ty giải thể là rất cần thiết và quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật.

Theo Điều 170 của Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Trong trường hợp Công ty bị giải thể, Ban quản lý Công ty phải hoàn tất các công việc sau:

  1. a) Lập báo cáo tài chính cuối cùng của Công ty;
  2. b) Thanh lý tài sản của Công ty để thanh toán các nghĩa vụ pháp lý của Công ty;
  3. c) Thanh toán nợ cho các chủ nợ theo đúng thời hạn và theo thỏa thuận đã ký kết giữa Công ty và chủ nợ;
  4. d) Hoàn tất thủ tục đóng thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác cho ngân sách Nhà nước;
  5. đ) Bàn giao toàn bộ sổ sách, tài liệu và con dấu của Công ty cho cơ quan đăng ký kinh doanh để tiến hành đăng ký giải thể

Theo Điều 32 Luật Doanh nghiệp năm 2020, trong trường hợp Công ty giải thể, Công ty phải thực hiện đóng tài khoản tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng sau khi hoàn tất thủ tục giải thể.

Cụ thể, khoản 2 của Điều 32 quy định: "Sau khi hoàn tất thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải đóng tài khoản tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng."

Chủ doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường nhất định phải học chương trình đào tạo nền tảng tài chính kế toán doanh nghiệp chuẩn quốc tế(MS59)  FIA của ACCA tại đây

Đăng ký học MS59 tại đây

Trân trọng cám ơn các anh chị và các bạn đã đọc bài viết này!

Hãy theo dõi Fanpage của chúng tôi để cập nhật thông tin hữu ích thời gian tới nhé: https://www.facebook.com/auditcarevietnam/

DOANH NGHIỆP