CON ĐƯỜNG CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG IFRS

Thuy Nguyen ACCA

17/10/2019

Chưa bao giờ con đường tiến lên áp dụng IFRS lại rõ ràng và cụ thể như hiện tại. Đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam đã nhận được khá nhiều ý kiến đóng góp của doanh nghiệp và chuyên gia qua các hội thảo gần đây được tổ chức bởi Cục Quản lý Giám sát kế toán và kiểm toán, Bộ Tài Chính. Đề án này sẽ là tuyên bố chính thức của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về việc xem IFRS như là một bộ chuẩn mực kế toán được chấp nhận tại Việt Nam. Việc đưa ra tuyên bố này không chỉ thực hiện cam kết của Việt Nam với các bên có liên quan mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa mới trong việc thu hút các nguồn vốn mới đến thị trường Việt Nam.

Đề án giới thiệu lộ trình chuyển đổi áp dụng từ hình thức cho phép áp dụng (giai đoạn 2022-2025) cho đến yêu cầu bắt buộc áp dụng (giai đoạn sau năm 2025) đối với một số loại hình doanh nghiệp nhất định và đặc biệt chỉ áp dụng cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính riêng được khuyến khích áp dụng khi doanh nghiệp có nhu cầu và đủ nguồn lực để thực hiện. Việc hướng đối tượng điều chỉnh tập trung vào báo cáo tài chính hợp nhất là một sáng kiến đáp ứng được yêu cầu của thị trường và mang đến cho doanh nghiệp sự linh hoạt nhất định trong lựa chọn phương án chuyển đổi áp dụng phù hợp. Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức chuyển đổi báo cáo tài chính IFRS ở gốc độ chuyển đổi từng giao dịch phát sinh hay chỉ dừng lại chuyển đổi ở một nhóm các giao dịch và số dư được phản ánh trên báo cáo tài chính. Với mỗi lựa chọn thì cơ hội và thách thức sẽ là khác nhau.

Việc lựa chọn triển khai áp dụng IFRS ở từng giao dịch phát sinh không phải chỉ đơn thuần là thay đổi chính sách kế toán mà còn đòi hỏi sự thay đổi ở cả hệ thống báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, chính sách thuế, chính sách quản lý tài chính, chính sách quản lý rủi ro và cả hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Lựa chọn này xem như tác động một cách toàn diên đến cả qui trình, hệ thống và con người trong doanh nghiệp. Thách thức này không phải là nhỏ tuy nhiên nếu vượt qua được sẽ mang lại một sự cải thiện đáng kể trong hoạt động của bộ phận tài chính kế toán, chuẩn hóa qui trình lập và trình bày báo cáo tài chính, gia tăng kiểm soát và giảm chi phí một cách đáng kể trong kế hoạch dài hạn của doanh nghiệp.

Thay vào đó, lựa chọn triển khai áp dụng IFRS ở mức độ chuyển đổi nhóm giao dịch và số dư trình bày trên báo cáo tài chính sẽ tác động ít hơn và chỉ xoay quanh yếu tố con người trong doanh nghiệp vì qui trình và hệ thống gần như không thay đổi. Lựa chọn này không tác động gì ngoài trừ yếu tố con người tuy nhiên kèm theo nó là một số rủi ro nhất định mà doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ hơn ví dụ như tính chính xác của việc chuyển đổi và thời gian lập và trình bày báo cáo tài chính chắc chắn sẽ dài hơn và theo đó rủi ro trong việc cung cấp thông tin kịp thời cho thị trường là khó tránh khỏi.

Bất kể lựa chọn nào được đưa ra thì để triển khai áp dụng IFRS thành công, doanh nghiệp, kiểm toán viên, cơ quan quản lý và người sử dụng báo cáo sẽ cần phải thay đổi bản thân với việc sử dụng nhiều xét đoán hơn trước, do IFRS là một bộ chuẩn mực được xây dựng dựa trên những nguyên tắc hơn là các hướng dẫn thực hành chi tiết như là hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Doanh nghiệp phải là người hiểu rõ các nguyên tắc kế toán và mục tiêu của nó, các xét đoán nào phải được thực hiện và sẽ áp dụng như thế nào trong từng trường hợp.

Deloitte Việt Nam tự hào có một thành tích đáng kể trong việc tư vấn hổ trợ một số doanh nghiệp có lợi ích công chúng và các doanh nghiệp tư nhân trong quá trình chuyển đổi áp dụng IFRS. Các kinh nghiệm thực tế triển khai các dự án này và thế mạnh trong lĩnh vực triển khai hệ thống hoạnh định nguồn lực (SAP Implementation) mang lại lợi thế lớn hơn cho Deloitte Việt Nam trong việc cung cấp giải pháp chuyển đổi toàn diện đến với khách hàng của mình

Bùi Văn Trịnh
Phó Tổng Giám đốc
Dịch vụ tư vấn chuyển đổi áp dụng IFRS tại Việt Nam.
Deloitte Việt Nam

Nguồn: Tài liệu hội thảo CLB Kế toán trưởng toàn quốc do Cục Quản lý Giám sát kế toán và kiểm toán, Bộ Tài Chính và CLB KTTTQ chủ trì ngày 17/10/2019

******************************************************************

💥Thông tin bạn có thể quan tâm vui lòng xem thêm, ACV xin được hỗ trợ:

👉Tìm hiểu các khóa học kế - kiểm tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/

👉Đăng ký kênh Youtube Thuy Nguyen ACCA: https://bit.ly/chia-se-nghe-ke-kiem

👉Theo dõi Page hội Những Người Yêu Nghề Kế Toán:https://bit.ly/page-hoi-ke-toan

👉Tư vấn học ACCA, FIA, Non-ACCA: bit.ly/zalo-tu-van-acca #auditcarevietnam #acv #acca #ifrs #fia #thuyacca #hocketoan #hockiemtoan

TỐT-HAY