Cơ hội cuối cùng để Hoàn thành Bằng cử nhân (BSc) (Hons) trong Kế toán Ứng dụng từ Đại học Oxford Brookes

Phạm Tú Anh

Cơ hội để sinh viên và các thành viên ACCA hoàn thành Bằng cử nhân (BSc) (Hons) trong Kế toán Ứng dụng từ Đại học Oxford Brookes đang dần trôi qua. Đặc biệt, Thời hạn hoàn thành chương trình đã được định lịnh vào tháng 5 năm 2026.

Tất cả sinh viên và thành viên phải đảm bảo rằng họ đã nộp đầy đủ các yêu cầu cho chương trình BSc trước tháng 5 năm 2026. Chi tiết đầy đủ về các thời hạn hoàn thành, bao gồm cơ hội cuối cùng để nộp Báo cáo Nghiên cứu và Phân tích (RAP), có thể được tìm thấy dưới đây:

Lịch thời hạn hoàn thành:

  • Tháng 5 năm 2026: Cơ hội cuối cùng để đăng ký và nộp RAP. Đây cũng là cơ hội cuối cùng cho việc nộp lại RAP cho các báo cáo đã được nộp trước tháng 5 năm 2026.
  • Tháng 11 năm 2026: Bất kỳ cá nhân nào không thành công trong việc nộp RAP vào tháng 5 năm 2026 sẽ có một cơ hội để nộp lại vào tháng 11 năm 2026.
  • Tháng 12 năm 2026: Đóng cửa chương trình BSc. Bất kỳ ai đã đăng ký vào chương trình nhưng chưa đạt tiêu chuẩn đánh giá sẽ không còn cơ hội để đạt được BSc nữa.

Để đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện tham gia chương trình, bạn cần hoàn thành tất cả các yếu tố sau trước thời hạn hoàn thành:

  • Vượt qua tất cả các kỳ thi Kiến thức Ứng dụng và Kỹ năng Ứng dụng, bao gồm kỳ thi Báo cáo Tài chính (FR), Kiểm toán và Đảm bảo (AA) và Quản lý Tài chính (FM).
  • Hoàn thành mô-đun Đạo đức và Kỹ năng Nghề nghiệp của ACCA.
  • Nộp và vượt qua RAP.

Xem thêm thông tin về cách BSc được đánh giá.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc hoàn thành chương trình, quan trọng là bạn cân nhắc kỹ xem lịch trình học tập hiện tại của bạn có cơ hội thực tế để hoàn thành chương trình trước thời hạn hoàn thành không. Dưới đây là một số tình huống minh họa mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn quyết định liệu bạn có đủ thời gian để hoàn thành chương trình hay không. Lưu ý rằng các tình huống này chỉ mang tính minh họa và đã được tạo ra vào tháng 1 năm 2024.

Nếu bạn đã hoàn thành chương trình, đóng cửa chương trình sau tháng 12 năm 2026 sẽ không ảnh hưởng đến việc công nhận hoặc tính hợp lệ của bằng cử nhân uy tín này. Bạn sẽ tiếp tục được hưởng các lợi ích về uy tín mà nó mang lại.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tùy chọn bằng cấp học vấn khác, chúng tôi có một số lựa chọn học vấn và học vấn sau tốt nghiệp mà bạn có thể muốn xem xét. Điều này bao gồm Chương trình MBA của Đại học Oxford Brookes, không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Hãy nhanh tay hành động và tận dụng cơ hội cuối cùng để hoàn thành chương trình BSc (Hons) trong Kế toán Ứng dụng từ Đại học Oxford Brookes!

Xem ngay bài viết tại: Completion deadline - 2026 | ACCA Global

IFRS - BCTCTÀI LIỆU