Chương trình “ACCA Job Fast Track" - chương trình ưu tiên tuyển dụng học viên và hội viên ACCA - CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2020

nguyen thao
 1. Russell Bedford
 • Thực tập sinh Kiểm toán
  - Ứng tuyển TẠI ĐÂY
  - Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2020
 • Kiểm toán viên
  - Ứng tuyển TẠI ĐÂY
  - Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2020
 • Trưởng nhóm Kiểm toán
  - Ứng tuyển TẠI ĐÂY
  - Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2020

  - Thành phố: Hồ Chí Minh

2. Grant Thornton

 • Thực tập sinh Thuế
  - Ứng tuyển TẠI ĐÂY
 • Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiêm toán
  - Ứng tuyển TẠI ĐÂY

  - Thành phố: Hà Nội
  - Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2020

3. Mazars

- Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Kiểm toán
- Thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội
- Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2020
- Ứng tuyển TẠI ĐÂY

4. Vaco

- Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh các phòng ban
- Thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng
- Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2020
- Ứng tuyển TẠI ĐÂY

5. TMF Group

- Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Nhân sự/ Thuế/Kế toán
- Thành phố: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2020
- Ứng tuyển TẠI ĐÂY

6. RSM

- Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh các phòng ban
- Thành phố: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp hồ sơ: 11/10/2020
- Ứng tuyển TẠI ĐÂY

7. Crowe

- Vị trí tuyển dụng: Thực tập Kiểm toán
- Thành phố: Hồ Chí Minh
- Hạn nộp hồ sơ: 14/10/2020
- Ứng tuyển tại:
 Hồ Chí Minh - TẠI ĐÂY
 Hà Nội - TẠI ĐÂY

9. Bakertilly A&C

- Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh Tư vấn và Kiểm toán
- Thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Cần Thơ,...
- Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2020
- Ứng tuyển TẠI ĐÂY

DOANH NGHIỆP