Photo by charlesdeluvio / Unsplash

Tìm hiểu F5 ACCA: Quản Trị Hiệu Quả Hoạt Động (PM)

Thuy Nguyen ACCA

ACCA F5 – Performance Management (PM) là gì?

ACCA F5 – Performance Management : ACCA F5 là 1 trong 9 môn cơ bản của ACCA, giúp nâng cao kiến thức dựa trên nền tảng ACCA F2 và là môn học ứng dụng trong công tác kế toán quản trị nâng cao so với nền tảng ACCA F2. Môn học giúp học viên phát triển kỹ năng trong việc ứng dụng các kỹ thuật kế toán quản trị nhằm định lượng & định tính các thông tin cho việc lập kế hoạch, ra quyết định, đánh giá và kiểm soát hoạt động. Là công cụ tuyệt vời cho việc xây dựng, quản trị ngân sách hiệu quả và đánh giá hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp, một trong những vấn đề mà đa phần các doanh nghiệp Việt Nam khá yếu. Môn học này mang tính ứng dụng cao nên thực tế nhiều người làm công tác kế toán, tài chính doanh nghiệp và nhà quản lý đã tham dự khóa học này và mang những case studies của chương trình triển khai thành công cho doanh nghiệp của mình.

Mrs Thủy Nguyễn ACCA & Các Member ACCA chia sẻ kinh nghiệm tại Học Viện Tài Chính

Nội dung học tập ACCA F5 – Performance Management (PM) :

Môn F5 có 4 phần chính:

 1. Quản lý chi phí và tính giá thành (costing):
 • Tính giá thành theo hoạt động (ABC Costing)
 • Tính giá thành theo mục tiêu (Target Costing)
 • Tính giá thành theo vòng đời sản phẩm (Life cycle Costing)
 • Kế toán các vấn đề liên quan đến môi trường
 1. Phương pháp ra quyết định (decision-making techniques ):
 • Phân tích các chi phí liên quan
 • Phân tích mô hình Sản lượng – Chi phí – Lợi nhuận
 • Các chính sách liên quan đến xác định giá bán sản phẩm
 • Các quyết định về vấn đề nên sản xuất hay thuê ngoài và các quyết định ngắn hạn khác
 • Các rủi ro và sự không chắc chắn trong việc ra quyết định
 1. Lập và quản lý ngân sách (( budget and control ):
 • Mục tiêu của việc lập ngân sách và quản trị ngân sách
 • Hệ thống dự toán, dự báo
 • Phân tích định lượng trong lập ngân sách
 • Các khía cạnh cần quan tâm trong vấn đề lập ngân sách
 1. Đo lường và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp (performance measurement and control):
 • Phạm vi đánh giá hoạt động doanh nghiệp
 • Hoạt động của các bộ phận (BU) và giá chuyển giao giữa các bộ phận
 • Phân tích hoạt động trong các đơn vị hoạt động phi lợi nhuận và hành chính công
 • Các khía cạnh hành vi và các yếu tố tác động bên ngoài doanh nghiệp

Cấu trúc đề thi F5 ACCA:

Hiện nay, F5 ACCA là môn học thi trên máy tính (CBE). Đề thi gồm 3 phần:

 • Phần A: 15 câu hỏi ngắn, mỗi câu 2 điểm (tổng 30 điểm). Trong phần này kiến thức được trải đều về tất cả các chương của môn học. Các bạn cần lưu ý không bỏ sót những chương lý thuyết như: environment management, budgeting…;
 • Phần B: gồm 3 câu hỏi tổng hợp (mỗi câu có 5 câu hỏi chi tiết tương ứng 2 điểm trên 1 câu), tổng điểm là 30 điểm;
 • Phần C: Tự luận. Gồm 2 câu hỏi dài, mỗi câu 20 điểm.
 • Thông tin chính thức từ ACCA: Nội dung học tập theo chuẩn ACCA bản tiếng Anh, vui lòng xem chi tiết tại đây: https://www.accaglobal.com/my/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f5/syllabus-study-guide.html#

Mặc dù nội dung ACCA F5 không phải quá rộng, nhưng lại chứa nhiều chủ đề nhỏ, đòi hỏi người học phải cẩn thận, nhớ chi tiết. Chúc các bạn thành công chinh phục F5 ACCA !

Ban Hỗ Trợ Đào Tạo | Trung tâm Đào tạo Audit Care Việt Nam (ACV) | Thuy Nguyen ACCA THÔNG TIN BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM: Nhóm Zalo hỗ trợ tư vấn tại đây! | Hotline: 024 3991 1726 - 0945 786 203 | Mobile (Ms Thủy ACCA): 098 359 8586 | Email: info@auditcarevietnam.edu.vn | Fanpage: Audit Care Việt Nam - ACV | Youtube: Thuy Nguyen ACCA | Website: https://auditcarevietnam.vn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI ĐÂY:

TÀI LIỆUTỐT-HAY