LỊCH NỘP BÁO THUẾ NĂM 2021

nguyen thao

TOÀN BỘ LỊCH NỘP BÁO THUẾ NĂM 2021
Trước khi bước sang năm 2021, xin gửi tới bạn đọc, đặc biệt là những người phụ trách Kế toán trong các doanh nghiệp toàn bộ lịch nộp báo cáo thuế cho năm tới, theo các văn bản hiện hành.

Thời hạn dưới đây là ngày chậm nhất phải nộp, nhưng người nộp thuế nên nộp sớm để tránh việc chậm nộp và bị xử phạt, nhất là khi quyết toán thuế năm.


- Kỳ kê khai: Theo Tháng - Ngày 20 hàng tháng

 • Tờ khai thuế GTGT tháng liền trước.
 • Tờ khai thuế TNCN tháng liền trước.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng liền trước.

- Kỳ kê khai: Theo Quý - Ngày 1/2/2021 - Quý 4.2020; Ngày 3/5/2021 - Quý I.2021; Ngày 2/8/2021 - Quý II.2021, Ngày 1/11/2021 - Quý III.2021.

 • Tờ khai thuế GTGT quý liền trước.
 • Tờ khai thuế TNCN quý liền trước.
 • Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý liền trước.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý liền trước.

- Kỳ kê khai: Theo Năm

 • Ngày 30/1/2021: Lệ phí môn bài 2021
 • Ngày 31/03/2021: Quyết toán thuế TNDN năm 2020; Quyết toán thuế TNCN năm 2020 (doanh nghiệp quyết toán thay); Báo cáo tài chính năm 2020
 • Ngày 3/5/2021: Quyết toán thuế TNCN 2020 nếu cá nhân tự quyết toán
 • Ngày 15/12/2021: Hồ sơ khai thuế khoán năm 2022

Trên đây là Lịch nộp hồ sơ thuế năm 2021, với việc Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành thì sẽ có nhiều văn bản hướng dẫn mới được ban hành dẫn tới nhiều quy định thay đổi như tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của 03 quý đầu năm, ngân hàng cung cấp một số thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế.
Nguồn ST: Luật Việt Nam

TỐT-HAY