Kế Hoạch Đào Tạo: Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

Thuy Nguyen ACCA

Mục Tiêu:

Chương trình đào tạo này nhằm trang bị cho học viên kiến thức toàn diện và kỹ năng thực hành cần thiết để lập báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).

Đối Tượng Tham Gia:

 • Kế toán trưởng, kế toán viên và nhân viên tài chính
 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Các giám đốc tài chính và quản lý doanh nghiệp
 • Sinh viên chuyên ngành kế toán, tài chính

Lịch Trình Đào Tạo: vào 2 ngày cuối tuần 24/8 và 25/8/2024

Offline tại Hà Nội, Online Zoom toàn quốc và có video recorded

Học phí: 4.000.000đ/học viên giảm ngay 25% hoàn thành thủ tục chuyển khoản trước ngày 31/7/2024 chỉ còn 3.000.000đ online, offline tại Hà Nội: 3.250.000đ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN AUDITCARE và PARTNERS (VIỆT NAM) Số tài khoản: 1155456789 Ngân hàng Cổ phần Quân đội - chi nhánh Hoàn Kiếm Nội dung: Ho va ten Sdt MS92

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHI TIẾT

Ngày 1: Thứ Bảy

Buổi Sáng:

1/Giới Thiệu Tổng Quan Về Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

 • Mục đích và tầm quan trọng của báo cáo tài chính hợp nhất
 • Phạm vi áp dụng và các nguyên tắc cơ bản

2/Nhận Diện và Phân Loại Các Khoản Đầu Tư

 • Đầu tư ngắn hạn và dài hạn
 • Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh và các loại đầu tư khác

3/Báo Cáo Tài Chính Riêng và Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

 • Khái niệm và sự khác biệt giữa báo cáo tài chính riêng và hợp nhất
 • Yêu cầu và quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất

Buổi chiều

4/Phương Pháp Kế Toán Các Loại Đầu Tư

 • Phương pháp giá gốc
 • Phương pháp vốn chủ sở hữu
 • Phương pháp hợp nhất toàn phần

5/Các Bước Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

 • Xác định phạm vi hợp nhất
 • Đo lường và ghi nhận các khoản mục tài chính
 • Lập bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Ngày 2: Chủ Nhật

Buổi Sáng:

6/Kế Toán Các Giao Dịch Nội Bộ Trong Hợp Nhất

 • Loại trừ các giao dịch nội bộ
 • Điều chỉnh các khoản mục nội bộ

7/Hợp Nhất Khi Mua Công Ty Giữa Năm và Qua Nhiều Giai Đoạn

 • Phân bổ chi phí mua
 • Đo lường tài sản và nợ phải trả
 • Điều chỉnh các khoản mục tài chính khi hợp nhất qua nhiều giai đoạn

8/Hợp Nhất Đầu Tư Chéo Trong Công Ty Con và Thoái Vốn Đầu Tư

 • Xử lý và loại trừ đầu tư chéo
 • Ghi nhận và điều chỉnh các khoản mục tài chính sau thoái vốn

Buổi Chiều:

9/Hợp Nhất Công Ty Liên Kết, Liên Doanh và Phương Pháp Kiểm Tra Số Liệu Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

 • Sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu
 • Kiểm tra và soát xét các khoản mục tài chính để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo

10/Trao Đổi Mở Rộng và Thực Hành

 • Trao đổi, chia sẻ một số tình huống thực tế trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất
 • So sánh các yêu cầu và phương pháp của VAS và IFRS
 • Thực hành lập báo cáo tài chính hợp nhất với các bài tập tình huống cụ thể

Phương Pháp Học:

 • Lý Thuyết Chuyên Sâu:
 • Các bài giảng lý thuyết từ các chuyên gia kế toán quốc tế và trong nước
 • Bài Tập Thực Hành:
 • Các câu hỏi trắc nghiệm để củng cố kiến thức
 • Các bài tập tình huống thực tế để áp dụng kiến thức vào thực tiễn

Kết Luận:

Chương trình đào tạo này được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập báo cáo tài chính hợp nhất theo cả VAS và IFRS, giúp nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam.


Ban Hỗ Trợ Đào Tạo | Trung tâm Đào tạo Audit Care Việt Nam (ACV) | Thuy Nguyen ACCA
THÔNG TIN BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM: Nhóm Zalo hỗ trợ tư vấn tại đây! | Hotline: 024 3991 1726 - 0945 786 203 | Mobile (Ms Thủy ACCA): 098 359 8586 | Email: info@auditcarevietnam.edu.vn | Fanpage: Audit Care Việt Nam - ACV | Youtube: Thuy Nguyen ACCA | Website: https://auditcarevietnam.vn

NGHIỆP VỤIFRS - BCTCTỐT-HAY