Photo by Ibrahim Boran / Unsplash

IAS 23 - Chi phí lãi vay - Bài tập thực hành

Thuy Nguyen ACCA

CASE STUDY

Facts

A socially responsible multinational corporation (MNC) decided to construct a tunnel that will link two sides of the village that were separated by a natural disaster years ago. Realizing its role as a good corporate citizen, the MNC has been in this village for a couple of years exploring oil and gas in the nearby offshore area. The tunnel would take two years to build and the total capital outlay needed for the construction would be not less than $20 million. To allow itself a margin of safety, the MNC borrowed $22 million from three sources and used the extra $2 million for its working capital purposes. Financing was arranged in this way

Một tập đoàn đa quốc gia có trách nhiệm với xã hội (MNC) đã quyết định xây dựng một đường hầm nối hai bên của ngôi làng bị chia cắt bởi một thảm họa thiên nhiên nhiều năm trước. Nhận thấy vai trò của mình như một công dân doanh nghiệp tốt, MNC đã ở ngôi làng này trong một vài năm để thăm dò dầu khí ở khu vực ngoài khơi gần đó. Đường hầm sẽ mất hai năm để xây dựng và tổng số vốn đầu tư cần thiết cho việc xây dựng sẽ không dưới 20 triệu đô la. Để tạo cho mình một biên độ an toàn, MNC đã vay 22 triệu đô la từ ba nguồn và sử dụng thêm 2 triệu đô la cho mục đích vốn lưu động của mình. Nguồn tài chính được sắp xếp theo cách này:

  • Bank term loans: $5 million at 7% per annum
  • Institutional borrowings: $7 million at 8% per annum
  • Corporate bonds: $10 million at 9% per annum

In the first phase of the construction of the tunnel, there were idle funds of $10 million, which the MNC invested for a period of six months. Income from this investment was $500,000.

Khoản vay có kỳ hạn ngân hàng: 5 triệu USD lãi suất 7% hàng năm
Các khoản vay tổ chức: 7 triệu đô la 8% mỗi năm
Trái phiếu công ty: 10 triệu đô la với lãi suất 9% mỗi năm
Trong giai đoạn đầu tiên của việc xây dựng đường hầm, có khoản tiền nhàn rỗi là 10 triệu đô la, mà MNC đã đầu tư trong thời gian sáu tháng. Thu nhập từ khoản đầu tư này là 500.000 đô la.

Required

When MNC capitalizes borrowing costs under IAS 23, how would it treat the borrowing costs? How would it capitalize the borrowing costs, and what would it do with the investment income?

Khi MNC vốn hóa chi phí đi vay theo IAS 23, họ sẽ xử lý chi phí đi vay như thế nào? họ sẽ vốn hóa chi phí đi vay như thế nào, và họ sẽ làm gì với thu nhập đầu tư?

Các bạn có muốn nhận đáp án bài này thì vui lòng điền form để cô Thủy ACCA sẽ gửi trực tiếp cho các bạn nhé!

Form: https://oo971.infusionsoft.app/app/form/dang-ky-nhan-dap-an-ias-23

Cô Thủy ACCA chúc các bạn học tốt nhé!

Thuy Nguyen ACCA

11-10-2022

************************************

🏣Trung tâm Đào tạo AuditCareVietnam - ACV

Thuy Nguyen ACCA & Cộng Sự

🤝Đối tác đào tạo được ACCA global phê duyệt

☎️Hotline: 0243 991 1726

📲Mobile: 098 359 8586 (Mrs Thủy)

📕 Tư vấn học ACCA free: bit.ly/zalo-tu-van-acca

📧 Email: info@auditcarevietnam.edu.vn

🌍Website: https://auditcarevietnam.vn

➡️Youtube: Thuy Nguyen ACCA

➡️Fanpage: Hội Những Người Yêu Nghề Kế Toán

IFRS - BCTC