ĐĂNG KÝ NHẬN "BẢN SO SÁNH CÁC KHÁC BIỆT CHÍNH GIỮA IFRS VÀ VAS” DO PWC BAN HÀNH

Trần Thuyên

ĐĂNG KÝ NHẬN "BẢN SO SÁNH CÁC KHÁC BIỆT CHÍNH GIỮA IFRS VÀ VAS” DO PWC BAN HÀNH

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là sự thay đổi quan trọng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính và là thay đổi về chuẩn mực kế toán lớn nhất trong thời đại. IFRS đã trở thành ngôn ngữ kế toán chung phổ biến nhất trên toàn cầu. Kết quả thống kê của IFRS.org chỉ ra rằng đến tháng 4/2018 có 144 quốc gia và vùng lãnh thổ (87%) trong 166 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đã bắt buộc sử dụng chuẩn mực IFRS. Phần lớn trong nhóm 22 quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại đã cho phép hoặc đang trong lộ trình triển khai áp dụng IFRS. Chỉ còn 7 quốc gia trong đó có Việt Nam vẫn chỉ sử dụng chuẩn mực kế toán riêng.

Quá trình chuyển đổi báo cáo và giai đoạn đầu lập báo cáo tài chính theo IFRS thực sự là một thách thức lớn. Các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi báo cáo thường đánh giá thấp những yêu cầu cần thiết, đặc biệt là về thời gian và nguồn lực cho quá trình chuyển đổi.

Trở ngại từ việc chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS không đơn thuần là vấn đề về kế toán, IFRS còn có thể ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp hoặc thậm chí ảnh hưởng đến báo cáo khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Để đạt được hiệu quả cao nhất từ việc chuyển đổi, doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội này để cải thiện toàn bộ hệ thống và quy trình của mình nhằm đảm bảo tính hiệu quá, kịp thời và đầy đủ của các thông tin tài chính trong và ngoài doanh nghiệp.

công quá trình chuyển đổi sang IFRS, PwC ban hành "Bản so sánh các khác biệt chính giữa IFRS và VAS" với mục địch cung cấp một số các thông tin cơ bản về các khác biệt chính giữa IFRS và VAS.

Đăng ký nhận “Bản so sánh các khác biệt chính giữa IFRS và VAS” tại đây:

https: //bit.ly/3ITqpKC

Tham khảo khóa học về IFRS tại đây:  https://www.auditcarevietnam.vn/course/ms50-certifr
—-----------------------------------------------------------------------

Trung tâm đào tạo ACV  Đơn vị đào tạo được ACCA và VACPA chỉ định đào tạo chứng chỉ lập BCTC quốc tế CertIFR

Thuy Nguyen ACCA & Cộng Sự▪

Hỗ trợ tư vấn miễn phí học ACCA, FIA, IFRS và non-ACCA tại đây: bit.ly/zalo-tu-van-acca

Xem thêm tại: https://auditcarevietnam.vn

Youtube: Thuy Nguyen ACCA

Fanpage: Hội Những Người yêu Nghề Kế Toán