Photo by Casey Horner / Unsplash

Xây dựng hệ thống quản lý ESG chuyên nghiệp và tính toán khí thải nhà kính

Thuy Nguyen ACCA

Bạn đang quan tâm đến việc quản lý dữ liệu về môi trường và tính toán khí thải nhà kính (GHG) cho hoạt động kinh doanh của mình? Bạn muốn nắm bắt các quy trình và công cụ để xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu ESG chuyên nghiệp?Hãy đăng ký ngay để nhận tài liệu hữu ích về "GHG Emissions Accounting and ESG Data Management" của chúng tôi.

Tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước cần thiết để tính toán và báo cáo khí thải nhà kính, một yếu tố không thể thiếu trong hoạt động ESG.Với tài liệu này, bạn sẽ được hướng dẫn cách xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu ESG chuyên nghiệp, tính toán khí thải theo các tiêu chuẩn của World Resources Institute và World Business Council for Sustainable Development, cũng như các khung chuẩn báo cáo ESG phổ biến.

Đăng ký ngay để nhận tài liệu miễn phí và trở thành một doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng các giải pháp bền vững cho hoạt động kinh doanh của mình.

Link đăng ký: https://bit.ly/ESG_TaiLieu

Hãy chia sẻ bài viết này với những người quan tâm đến việc xây dựng hệ thống quản lý ESG chuyên nghiệp và tính toán khí thải nhà kính. Họ cũng có thể nhận được tài liệu hữu ích từ chúng tôi. Hãy like và share bài viết để lan tỏa thông tin và giúp đỡ nhiều doanh nghiệp hơn trong việc áp dụng các giải pháp bền vững cho hoạt động kinh doanh của mình.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ!

Team ACV - Thuy Nguyen ACCA & Cộng Sự

DOANH NGHIỆPTỐT-HAY