Photo by Razvan Chisu / Unsplash

Crystal Elegance textiles Vietnam Tuyển dụng

Thuy Nguyen ACCA

Crystal Elegance textiles Vietnam Co., ltd tuyển dụng vị trí Quản lý Kế toán làm việc tại Bình Dương, quản lý 5 nhân viên kế toán

Công việc có thể bố trí 02 tuần ở Hải Dương và 02 tuần ở Bình Dương

Công ty bố trí nơi ở cho cán bộ, mức lương hấp dẫn.

Vui lòng tham gia nhóm nhận thông tin chi tiết gửi hồ sơ:https://zalo.me/g/tpdwuo177

DOANH NGHIỆP