CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP BIG 4 KIỂM TOÁN - EY VIỆT NAM 2022 FRESH GRADUATE RECRUITMENT PROGRAM

Trần Thuyên

👉Các vị trí mở tuyển bao gồm:

EY Ho Chi Minh City Office:

• Core Assurance Services: https://go.ey.com/3JXoRyS

• FSO Assurance Services (Banking & Finance Sector): https://go.ey.com/3srg9TO

• Tax & Advisory Services: https://go.ey.com/3M5gbZ0

• Consulting Services: https://go.ey.com/3sqiOgi

EY Hanoi Office:

• Core Assurance Services: https://go.ey.com/3t9FEbj

• FSO Assurance Services (Banking & Finance Sector): https://go.ey.com/3vmWztJ

• Tax & Advisory Services: https://go.ey.com/3pjNBJC

👉 Deadline đăng ký: 18 March 2022.

👉Truy cập website Auditcare Việt Nam để tìm hiểu thêm kinh nghiệm thi tuyển BIG 4 kiểm toán tại: https://www.auditcarevietnam.vn/blog/

Hãy nắm lấy cơ hội trở thành nhân viên chính thức của EY Việt Nam. Chúc các bạn có một mùa thi tuyển thật thành công nhé

#Big4 #audit #Tax #Fresh #FreshGraduate

—----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trung tâm đào tạo ACV - Thuy Nguyen ACCA & Cộng Sự

Đối tác đào tạo được ACCA phê duyệt

▪️ Hotline: 0243 991 1726

▪️ Mobile: 098 359 8586 (Mrs Thủy)

▪️ Website: https://auditcarevietnam.vn

▪️ Youtube: Thuy Nguyen ACCA

▪️ Fanpage: Hội Những Người Yêu Nghề Kế Toán