Photo by Vasily Koloda / Unsplash

Chương trình Đào tạo Kế toán Thực Hành ProStart

Thuy Nguyen ACCA

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH THỰC TẾ DÀNH CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN -  Kế Toán ProStart: Thực Hành Thực Tế Dành Cho Kế Toán Viên Tương Lai

Prostart là chương trình thiết kế đào tạo thực hành trên hồ sơ chứng từ thực tế cùng nền tảng phần mềm Misa quen thuộc và ERP VBIS Oracle xịn sò chỉ có tại Trung tâm Đào tạo Audit Care Việt Nam (ACV).

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Đào tạo Nhân viên Kế toán tương lai với chương trình "Kế Toán ProStart"

Công ty Tư vấn Kế toán – Kiểm Toán Audit Care & Partners Việt Nam (ACV) tự hào giới thiệu chương trình "Kế Toán ProStart" nhằm mang đến cho sinh viên Kế toán và Kiểm toán năm 4 trải nghiệm thực tế đầy thú vị. Chương trình này giúp các bạn:

- Xây dựng danh mục hệ thống kế toán chuẩn quốc tế, cẩm nang giúp bạn thành công với nghề kế toán trong thời đại công nghệ 4.0

- Bạn sẽ được làm quen với các khái niệm cơ bản về ERP, nắm vững kiến thức về quy trình triển khai ERP và nắm được các chức năng chính của hệ thống ERP.

- Hiểu rõ vai trò của kế toán trong doanh nghiệp dưới ảnh hưởng của công nghệ hiện nay.

- Hiểu rõ quy trình thực hiện công việc kế toán thực tế trong doanh nghiệp.

- Nắm vững tính hợp lý, hợp pháp của hóa đơn và chứng từ theo quy định.

- Phát triển kỹ năng sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán hiệu quả.

- Học cách hạch toán kế toán trong phần mềm chuyên nghiệp.

- Đối chiếu và kiểm tra số liệu đúng sai để lập báo cáo tài chính chính xác.

- Lập báo cáo tài chính và tờ khai thuế tháng, quý, năm.

- Đạt được kỹ năng và kinh nghiệm tương đương một kế toán sau một năm làm việc.

- Nâng tầm bản thân trong sự nghiệp và tự tin hơn về công việc.

Hãy cùng "Kế Toán ProStart" bắt đầu hành trình chuyên nghiệp của bạn.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHI TIẾT

Hướng dẫn thực hành kế toán thực tế trên chứng từ

BUỔI 1 - SÁNG THỨ BẢY TUẦN 1 - 8AM-11AM

- Khai giảng chương trình “Kế Toán ProStart: Thực Hành Thực Tế Cho Kế Toán Viên Tương Lai”

- Chia sẻ các kỹ năng mềm, gồm: Kỹ năng giao tiếp cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập báo cáo, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả của một kế toán viên chuyên nghiệp

- Giới thiệu tổng quan chung phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP và phần mềm kế toán khác. Nhận biết sự khác nhau giữa phần mềm quản trị doanh nghiệp và phần mềm kế toán riêng.

- Cơ hội nghề kế toán, những biến động về thị trường việc làm và ảnh hưởng của nó đối với nghề kế toán.

- Giải đáp các thắc mắc về nội dung định hướng nghề nghiệp và các kỹ năng cần có đối với nghề kế toán.

BUỔI 2: CHIỀU THỨ 7 2PM-5PM

* Hướng dẫn Học viên biết cách thiết kế danh mục hệ thống kế toán ban đầu trên 2 hệ thống phần mềm ERP VBIS Oracle và  Misa.

+ Giới thiệu phương pháp xây dựng và quản lý hệ thống danh mục phục vụ kế toán tài chính và kế toán quản trị theo chuẩn quốc tế.

+ Tiếp cận hệ thống tài khoản đa chiều tiếp cận tư duy quản trị hiện đại

* Hướng dẫn thực hành khai báo danh mục ban đầu khoản mục phí giúp Học viên hiểu bản chất tập hợp chi phí để có thể ứng dụng lập các báo cáo quản trị lập kế hoạch ngân sách chi phí phòng ban.

+ Hướng dẫn học viên biết cách xây dựng mã sơ đồ phòng ban trên hệ thống phần mềm đồng nhất với sơ đồ doanh nghiệp đang sử dụng;

+ Hướng dẫn thiết kế demo danh mục quản lý chi phí hiệu quả;

+ Hướng dẫn khai báo danh mục hàng tồn kho, nhà cung cấp

* Tiếp cận hệ thống quy trình phê duyệt thanh toán trên hệ thống quản trị chuẩn quốc tế ERP

+ Lập đề nghị thanh toán, phê duyệt, thực hiện chi, xác nhận chi, đối chiếu trên ERP VBIS Oracle

+ Theo dõi Kế Toán Tiền mặt, TGNH;

*Bài tập về nhà thực hành #1: Học viên thực hành tạo 01 doanh nghiệp giả định trên phần mềm AMIS edu, sử dụng kiến thức và thực tế đã được hướng dẫn thực hành tại lớp để thiết lập hệ thống tài khoản kế toán trên phần mềm AMIS online bao gồm hệ thống, kết cấu phòng ban, danh mục khoản mục phí, danh mục hàng hóa (10 nhóm hàng, mỗi nhóm 5 mặt hàng).  Khi tạo: Để không trùng lặp thì Học viên sử dụng mã user của mình trước các mã tạo. Ví dụ: "NH001-.." NH: mã học viên Nguyễn Thị Nhi

BUỔI 3: SÁNG THỨ 7  TUẦN 2  TỪ 8AM-11AM

* Hướng dẫn học viên thực hành ghi sổ kế toán, cách mở và hạch toán chứng từ trên sổ kế toán phần mềm MISA

- Phân hệ mua hàng và quản trị chi phí.

+ Thực hiện quy trình nhập hàng từ phân hệ đơn đặt hàng (PO) sang phân hệ kế toán mua hàng và phải trả nhà cung cấp.

+ Ghi nhận nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu

+ Phân bổ chi phí mua hàng

+ Thực hiện bút toán kế toán mua hàng và phải trả nhà cung cấp

+ Kế toán hàng tồn kho (NVL, Hàng Hoá…).

+ Giới thiệu bảng kê PNK, PXK, BCNXT kho.

+ Kế toán TM, TGNH

- Phân hệ bán hàng và quản trị công nợ phải thu

+ Thực hiện quy trình xuất bán hàng từ phân hệ quản trị bán hàng (SO) sang phân hệ kế toán bán hàng và phải thu khách hàng.

- + Thực hiện bút toán Kế toán doanh thu, công nợ phải thu

+ Thực hành lập Hóa đơn điện tử …

+ Thanh toán và theo dõi công nợ phải thu, phân tích tuổi nợ phải thu ứng dụng thực tế, đối chiếu công nợ phải thu

+ Kế toán TCCĐ, CCDC…

+ Kế toán các khoản thuế phải nộp nhà nước…

- Các kỹ năng ghi sổ kế toán, công thức và thao tác sử dụng máy nhanh và hiệu quả trong công tác kế toán.

* Học viên thực hành quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán trong DN.

- Cách phân loại, xắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học dễ tìm kiếm và quản lý chặt chẽ.

*Bài tập về nhà thực hành #2: Học viên sử dụng chứng từ kế toán đã được hướng dẫn trên lớp, hạch toán các chứng từ kế toán phản ánh nghiệp vụ trên phần mềm AMIS.

+ Chạy báo cáo phân tích tuổi nợ phải thu tại thời điểm hiện tại, viết báo cáo phân tích tuổi nợ phải thu trình Kế toán trưởng với các phương án xử lý giả định

+Tự lập ngân sách chi phí theo khoản mục phòng ban trên Excel. Chạy báo cáo chi phí thực tế một phòng ban cụ thể giả định lập báo cáo giải trình các trường hợp tăng giảm chi phí so với ngân sách (giả định đã có 1 cuộc họp với trưởng phòng ban chịu trách nhiệm đó)

BUỔI 4 - CHIỀU THỨ 7 TUẦN 2 2PM-5PM

* Hướng dẫn thực hành phân hệ quản trị theo dõi hàng tồn kho

+ Quy trình kiểm kê kho

+ Quy trình xử lý cuối kỳ

* Hướng dẫn lập bảng đối chiếu thuế GTGT trong kỳ với kỹ năng sử dụng Excel và MISA.

- Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT trên hệ thống kê khai thuế HTKK trong kỳ.

+ Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.

+ Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra.

+ Lập tờ khai thuế GTGT tháng, quý…

- Hướng dẫn lập bảng đối chiếu thuế GTGT với số dư sổ cái TK thuế GTGT làm cơ sở quan trọng lập BCTC

* Hướng dẫn thực hành lập các bút toán cuối kỳ:

+ Tính lương và các khoản trích theo lương,

+ Trích khấu hao TSCĐ, Bảng phân bổ chi phí,

+ Trích trước chi phí lãi vay ngân hàng

+ Tập hợp chi phí tính giá vốn hàng bán.

+ Lập các bút toán kết chuyển thuế GTGT trong kỳ

+ Lập các bút toán kết chuyển doanh thu, thu nhập khác, giá vốn và chi phí trong DN.

+ Lập các bút toán kết chuyển lãi (lỗ),

- Kiến thức, kỹ năng và công thức tập hợp dữ liệu, đối chiếu từ các bảng biểu vào sổ kế toán.

*Bài tập về nhà thực hành #4: Học viên sử dụng chứng từ kế toán đã được hướng dẫn trên lớp, hạch toán các chứng từ kế toán phản ánh nghiệp vụ trên phần mềm AMIS. Lập tờ khai thuế GTGT tháng và lập báo cáo đối chiếu Thuế GTGT tháng. Giảng viên cho bài tập 1000 dòng thuế GTGT đầu vào và 1100 giao dịch mua hàng và xử lý lập bảng đối chiếu thuế GTGT đầu vào. Buổi tới được giảng viên hướng dẫn xử lý dữ liệu lớn.

BUỔI 5 - SÁNG THỨ 7 TUẦN 3 8AM-11AM

* Hướng dẫn sinh viên lập BCTC và thực hiện các kỹ năng kiểm tra các chi tiêu khi chốt báo cáo tài chính

- Lập tờ khai thuế Thu nhập Cá nhân

- Lập tờ khai Quyết toán Thuế Thu nhập Cá nhân

- Lập bảng cân đối phát sinh tổng hợp và chi tiết.

- Hướng dẫn kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS.

- Cách tập hợp dữ liệu, đối chiếu giữa sổ kế toán và kho.

- Cách đối chiếu số liệu giữa các bảng biểu với số kế toán

+ Đối chiếu thuế GTGT, TNDN, môn bài...

+ Đối chiếu hàng tồn kho.

+ Đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

+ Đối chiếu TSCĐ, CCDC.

+ Đối chiếu công nợ (gồm công nợ phải thu, phải trả ...).

+ Đối chiếu tiền lương, các khoản trích theo lương.

+ Đối chiếu doanh thu, chi phí.

+ Kiểm tra tính chính xác của bảng CĐ số phát sinh TK.

* Hướng dẫn thực hành lập BCTC:

Bảng cân đối số phát sinh tài khoản; BCĐKT; BCKQKD; BCLCTT; TM BCTC.

* Học viên thực hành lập Tờ khai quyết toán thuế và in ấn sổ sách, chứng từ: lập tạm tính và lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN:

- Giải đáp thắc mắc cuối khóa thực hành 1

* Bài tập về nhà thực hành #5: Làm bài thu hoạch cuối khóa dựa trên 4 tuần thực hành:

Dựa trên chứng từ đã cung cấp và hướng dẫn của giảng viên, cập nhật các nghiệp vụ đã được thực hành trên lớp lên phần mềm AMIS và cung cấp các kết quả sau:

1/ Lập báo cáo tài chính thực hành của tháng thực hành

2/ Lập tờ khai thuế thu nhập DN quý tạm tính giả định trên HTKK

3/ Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm giả định trên HTKK

4/ Lập tờ khai thuế GTGT tháng thực hành và Lập bảng đổi chiếu thuế GTGT tháng đó sau khi thực hiện bút toán kết chuyển

5/ Lập báo cáo phân tích Lợi Nhuận Gộp theo nhóm sản phẩm dịch vụ hoặc ngành hàng và phương án đề xuất với ban lãnh đạo cho tháng tới.

6/ Lập báo cáo tổng hợp hàng tồn kho, lập bảng đối chiếu hàng tồn kho và phương án xử lý hàng tồn kho ứ đong sau khi có 1 cuộc họp giả định với Giám đốc bán hàng

7/ Chạy sổ cái tài khoản Doanh Thu, Giá Vốn trong kỳ thực hành

8/ Chạy sổ chi tiết phải nhà cung cấp, phải thu khách hàng (3 nhà cung cấp và 3 khách hàng có giao dịch nhiều nhất trong kỳ thực hành)

9/ Lập biên bản đối chiếu công nợ trên Excel có cài đặt công thức tự động cho 3 nhà cung cấp và 3 khách hàng nói trên, kết xuất PDF để chuẩn bị gửi email/thư bưu điện cho mục đích đối chiếu.

10/ Lập bảng đối chiếu tiền gửi ngân hàng của 1 ngân hàng trong tháng thực hành

BUỔI 6 - CHIỀU THỨ 7 TUẦN 3 2PM-5PM

  • Giải đáp thắc mắc cuối khóa thực hành 2

* Tổng kết và trao giấy chứng nhận cho học viên

Giảng viên là Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính kinh nghiệm đam mê nghề kế - kiểm.

Trân trọng cám ơn các Thầy Cô các trường Đại học, Cao đẳng quan tâm kết nối cho sinh viên năm 4 nhằm giúp các em có được chương trình thực hành ý nghĩa và bổ ích. Các bạn học viên có nhu cầu đăng ký tham gia vui lòng ghi danh theo mẫu đăng ký tại đây.

Chương trình đã và đang được triển khai tại Đại học Điện Lực, vui lòng xem thêm cảm nhận của 60 học viên đã tham gia chương trình kết thúc ngày 12/12/2023 của chúng tôi tại đây

Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc chương trình ProStart | SĐT 098 359 8586

ĐỐI TÁCDOANH NGHIỆPTIN TỨC