Photo by Jason Goodman / Unsplash

Chuẩn bị đào tạo buổi 2 - HNX

Thuy Nguyen ACCA

Kính thưa các anh chị học viên HNX khóa đào tạo 21/12/2023-28/12/2023

Cám ơn các anh chị đã tham gia rất đầy đủ và nhiệt tình buổi số 1 ngày hôm nay, để công tác chuẩn bị cũng như hỗ trợ tốt nhất cho buổi đào tạo thứ 2 tới thì ACV xin các anh chị dành 5 phút điền form câu hỏi để chúng tôi hỗ trợ các anh chị tốt nhất!

Chúc các anh chị có những giờ học và trao đổi thú vị cùng giảng viên ACV.

Trân trọng