Administrative and Accountant Manager

Thuy Nguyen ACCA

Code: 080721

We are a Vietnamese American Import Export company, looking for an Administrative and Accountant Manager for our Hanoi office.

Salary indication: Negotiable, depending on education and experience. Company pays for all other benefits according to Labor Law plus additional allowance for travelling.

Job Description:

·       Manage day-to-day accounting activities in accordance with the organization’s accounting policies and procedures.

·       Be responsible for financial, accounting and taxation functions.

·       Responsible for tax declarations such as VAT, PIC, CIT etc.

·       In charge of Bank transaction & payment of Electricity, Rent, Insurance, Taxes and all others on time.

·       Prepare paper works and arrange domestic and international money transfer with the banks, apply for Bank Guarantee and related to payment instruments.

·       Check/ prepare the supporting documents (quotation, invoices, receipt, contract, etc) for payment requests to make sure they are in compliance with the financial regulations of the Government.

·       Book costs and reconcile accounts payable and receivable in compliance with tax regulation.

·       Prepare invoices to customers and follow up payments.

·       Be the owner, document and archive all relevant contracts, accounting and financial documents.

·       Provide information and advice to colleagues on financial administration & procedures, VAT, tax regulations etc.

·       Prepare office desk procedures on traveling expenses, ticket & accommodation booking, etc.

· Be responsible for audit and provide explanations to auditors and Tax authorities on behalf of the company.

·       Prepare labor contract & month salary slips and other paper works related to personnel matters.

·       Be responsible for all financial arrangement and payments related to Human resource such as Social security & Medical insurance payments, salary for employees in compliances with Labor Law.

·       Perform other related duties as required.

Candidate profile

·       Excellent interpersonal and oral and written communication skills (English and Vietnamese);

·       Bachelor degree, preferably in Accounting/ Finance orEconomics;

·       Minimum 10 years’ relevant experience in financial management

·       Good organizing skills and good team spirit and enthusiasm; Accuracy.

·       Good computer skills in MS-applications (Word, Excel, Internet, Email, PowerPoint).

·       Being able to work independently and meet deadline;

Contract Duration: Long-term contract, Full-time.

How to apply?

Please send your application letter and CV, together with an indication of your current salary to email address: lan@usvnexport.com. For more information please contact 088 9244298.


THAM GIA NHÓM ZALO ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ THU NHẬP NHÉ: https://zalo.me/g/yiaybt444

Quản lý Hành chính và Kế toán

Chúng tôi là công ty Xuất Nhập Khẩu Việt Mỹ đang cần tuyển một Quản lý Hành chính và Kế toán, làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Mức lương: Theo thỏa thuận, tùy theo trình độ học vấn và kinh nghiệm, cùng các phúc lợi khác theo luật Lao động và phụ phí công tác.

Mô tả công việc:

·       Quản lý các hoạt động kế toán hàng ngày phù hợp với các chính sách và thủ tục kế toán .

·       Chịu trách nhiệm về nghiệp vụ tài chính, kế toán và thuế.

·       Chịu trách nhiệm kê khai thuế như VAT, thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp v.v.

· Phụ trách giao dịch Ngân hàng & Thanh toán tiên Điện, tiền thuê nhà, Bảo hiểm, Thuế và tất cả các khoản khác đúng hạn.

·       Chuẩn bị giấy tờ và thu xếp chuyển tiền trong nước và quốc tế với các ngân hàng, xin Bảo lãnh Ngân hàng và các phương tiện thanh toán liên quan.

·       Kiểm tra / chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ (Báo giá, Hóa đơn, Biên lai, Hợp đồng, v.v.) cho các yêu cầu thanh toán để đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính của Chính phủ.

·       Ghi sổ chi phí và đối chiếu các khoản phải trả và phải thu theo quy định của pháp luật về thuế.

·       Chuẩn bị hóa đơn cho khách hàng và theo dõi các khoản thanh toán.

·       Lập hồ sơ và lưu trữ tất cả các hợp đồng, tài liệu kế toán và tài chính có liên quan.

·       Cung cấp thông tin và tư vấn cho đồng nghiệp về thủ tục và quản lý tài chính, thuế GTGT, các quy định về thuế,v.v.

·       Chuẩn bị các quy tắc văn phòng về chi phí công tác, đặt vé và chỗ ở,v.v.

·       Thay mặt công ty chịu trách nhiệm kiểm toán và cung cấp các giải trình cho kiểm toán viên và cơ quan Thuế.

·       Soạn thảo hợp đồng lao động & phiếu lương tháng và cácgiấy tờ khác liên quan đến nhân sự.

·       Chịu trách nhiệm thu xếp và chi trả tài chính liên quan đến Nhân sự như Bảo hiểm xã hội ,Y tế, lương cho nhân viên theo quy định của Luật Lao động.

·       Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo yêu cầu.

Hồ sơ ứng viên

·       Kỹ năng giao tiếp tốt (tiếng Anh và tiếng Việt);

·       Tốt nghiệp cử nhân, ưu tiên chuyên ngành Kế toán / Tài chính hoặc Kinh tế;

·       Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong quản lý tài chính;

·       Có Kỹ năng tổ chức và tinh thần đồng đội tốt, nhiệt tình; Làm viếc có tính chuẩn xác cao;

·       Kỹ năng vi tính tốt trong các ứng dụng MS (Word, Excel, Internet, Email,PowerPoint);

·       Có khả năng làm việc độc lập và đáp ứng đúng thời hạn;

Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng dài hạn, Full time

Nộp hồ sơ: Vui lòng gửi Thư ứng tuyển và CV kèm theo mức lương hiện tại của bạn đến địa chỉ email: lan@usvnexport.com; hoặc liên lạc theo số điện thoại 088 9244298.

*****************************

Sổ tay Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán tài chính, đăng ký tại đây:

Sổ tay Từ Vựng Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán mới nhất, Đăng ký tại đây nhé:

https://bit.ly/bai-viet-tu-dien-f3/

hoặc tại link website này: https://daotaoacca.vn/blog/dang-ky-tu-dien-f3/

DOANH NGHIỆP