TỪ ĐIỂN 300 THUẬT NGỮ IFRS

Phạm Thị Mỹ Linh

Năm 2020, Bộ Tài chính đã phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực BCTC IFRS tại Việt Nam. Quyết định này đã và đang ảnh hưởng đến toàn bộ nhân sự trong khối ngành Kinh tế nói chung và ngành Kế toán nói riêng.

Năm 2022, là một trong những bước ngoặt đánh dấu quá trình tự nguyện áp dụng dụng IFRS tại Việt Nam. Các doanh nghiệp trên cả nước đang từ từ "trở mình" thích ứng với yêu cầu cần thiết và cấp bách này.

Sự "trở mình" rõ ràng nhất là các doanh nghiệp đang ráo riết tuyển dụng nhân sự có hiểu biết về IFRS và tìm kiếm các giải pháp đào tạo về IFRS cho nhân sự của mình.

Với mong muốn hỗ trợ sinh viên và nhân sự trong quá trình "chuyển mình" cùng IFRS, ACV trân trọng giới thiệu cuốn từ điển IFRS với hơn 300 thuật ngữ  quan trọng của Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế. Chúng giúp bạn dễ dàng tra cứu từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành trong các chuẩn mực và là bước đệm giúp dân Kế toán chinh phục IFRS nhanh hơn để áp dụng vào nghiệp vụ và giúp cho các bạn sinh viên tạo được lợi thế trong quá trình cạnh tranh trong thị trường lao động.

>> Link đăng ký nhận từ điển IFRS: https://bit.ly/dang-ky-so-tay-tu-vung-anh-viet-certifr

>>> Tư vấn lộ trình học IFRS: bit.ly/zalo-tu-van-acca


Trung tâm Đào tạo AuditCareVietnam - ACV, Thuy Nguyen ACCA & Cộng Sự

Đối tác đào tạo được ACCA global phê duyệt

Hotline: 0243 991 1726

Mobile: 098 359 8586 (Mrs Thủy)

Tư vấn học ACCA free: bit.ly/zalo-tu-van-acca

Email: info@auditcarevietnam.edu.vn

Website: https://auditcarevietnam.vn/

Youtube: Thuy Nguyen ACCA

Fanpage: Audit Care Vietnam - ACV

IFRS - BCTCTÀI LIỆU