Photo by Scott Graham / Unsplash

Tóm tắt sự thay đổi của Thông tư 23/2023/TT-BTC về Khấu hao Tài sản Cố định

Thuy Nguyen ACCA

Thông tư 23/2023/TT-BTC được ban hành vào ngày 10/05/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2023, thay thế cho Thông tư 45/2018/TT-BTC. Thông tư mới này đưa ra một số điều chỉnh đáng chú ý về quy định khấu hao tài sản cố định.

Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị; gồm: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức được giao quản lý tài sản cố định quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

b) Doanh nghiệp được giao quản lý tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

2. Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội áp dụng các quy định tại Thông tư này để quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 69, khoản 2 Điều 70 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Dưới đây là những nội dung chính của thông tư mới:

  1. Thay đổi về phương pháp tính khấu hao tài sản cố định:
  • Thông tư mới không còn quy định phương pháp tính khấu hao theo hệ số điều chỉnh tuổi thọ tài sản, thay vào đó chỉ giữ lại phương pháp tính khấu hao theo tỷ lệ phần trăm hàng năm và phương pháp tính khấu hao theo số lượng sản phẩm hoặc công việc.
  • Thông tư mới cũng điều chỉnh mức khấu hao tối đa hàng năm cho một số loại tài sản cố định nhất định.

2. Điều chỉnh về thời gian áp dụng tỷ lệ khấu hao:

  • Thông tư mới quy định rõ hơn về thời gian áp dụng tỷ lệ khấu hao mới khi có sự thay đổi về giá trị tài sản cố định hoặc thời gian sử dụng tài sản.

3. Thay đổi về nguyên giá tài sản cố định:

  • Thông tư mới đưa ra quy định rõ ràng hơn về việc xác định nguyên giá tài sản cố định khi có thay đổi về chủ sở hữu, chức năng sử dụng, hoặc giá trị tài sản.

4. Bổ sung quy định về thời gian áp dụng tỷ lệ khấu hao đối với tài sản cố định mới:

  • Thông tư mới quy định rõ hơn về thời điểm bắt đầu áp dụng tỷ lệ khấu hao đối với tài sản cố định mới, bao gồm cả tài sản cố định do mua lại, tài sản cố định do nhập khẩu, hoặc tài sản cố định do chuyển đổi từ tài sản không khấu hao.

Thông tư 23/2023/TT-BTC mang lại những điều chỉnh cần thiết và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh hiện nay, giúp doanh nghiệp và cá nhân có được hướng dẫn rõ ràng hơn trong việc xác định và tính khấu hao tài sản cố định. Dưới đây là một số nội dung tiếp theo của thông tư mới

5. Điều chỉnh về khấu hao tài sản cố định thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân khác:

  • Thông tư mới quy định rõ hơn việc tính khấu hao đối với tài sản cố định thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân khác, bao gồm cả tài sản thuê, tài sản nhượng quyền sử dụng, hoặc tài sản được giao để sử dụng miễn phí.

6. Quy định về việc ngừng tính khấu hao tài sản cố định:

  • Thông tư mới bổ sung các trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp không được tính khấu hao tài sản cố định, ví dụ như khi tài sản bị hư hỏng, tài sản không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng, hoặc tài sản đã hết thời gian khấu hao theo quy định.

7. Điều chỉnh về việc xác định thời gian sử dụng tài sản cố định:

  • Thông tư mới quy định rõ hơn về việc xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định trong trường hợp tài sản được nâng cấp, cải tạo, hoặc thay thế, đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

8. Bổ sung quy định về việc tính khấu hao đối với tài sản cố định chưa đưa vào sử dụng:

  • Thông tư mới quy định rõ hơn về việc tính khấu hao cho tài sản cố định chưa đưa vào sử dụng, bao gồm cả tài sản đang được lắp đặt, xây dựng hoặc tài sản dự kiến sẽ được sử dụng trong tương lai.

Thông qua những điều chỉnh trên, Thông tư 23/2023/TT-BTC giúp đơn giản hóa quy trình, tăng tính minh bạch và thích ứng với các yêu cầu thực tế của doanh nghiệp trong việc quản lý và sửdụng tài sản cố định. Đồng thời, thông tư mới cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài sản cố định, đảm bảo sự công bằng và hợp lý trong việc tính toán chi phí khấu hao, từ đó góp phần vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý rằng việc áp dụng Thông tư 23/2023/TT-BTC cũng đồng nghĩa với việc cập nhật và điều chỉnh lại các thông tin liên quan đến tài sản cố định trong hệ thống kế toán, cũng như nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát đối với các hoạt động liên quan đến tài sản cố định.

Doanh nghiệp cũng cần chú ý đến việc đào tạo và nâng cao kiến thức cho đội ngũ kế toán, tài chính và kiểm toán, nhằm đảm bảo việc áp dụng đúng và hiệu quả các quy định mới trong Thông tư 23/2023/TT-BTC, từ đó giúp doanh nghiệp hoàn thành các nhiệm vụ kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán một cách chính xác và hiệu quả.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, bao gồm cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước, để đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ các quy định về khấu hao tài sản cố định trong Thông tư 23/2023/TT-BTC, đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến tài sản cố định và khấu hao.

Tóm lại, Thông tư 23/2023/TT-BTC mang lại những thay đổi tích cực và cần thiết đối với quy định về khấu hao tài sản cố định, giúp doanh nghiệp nắm bắt và áp dụng hiệu quả các quy định mới trong quá trình hoạt động kinh doanh. Để đảm bảo việc tuân thủ đúng các quy định trong thông tư mới, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản

Ngày 11/05/2023

Nguyễn Thị Thủy, FCCA

Mọi sao chép yêu cầu ghi rõ nguồn bài viết, trân trọng cám ơn!

***************

Thông tin bạn có thể quan tâm vui lòng xem thêm, ACV xin được hỗ trợ:

👉Tìm hiểu các khóa học kế - kiểm tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/

👉Đăng ký kênh Youtube Thuy Nguyen ACCA: https://bit.ly/chia-se-nghe-ke-kiem

👉Theo dõi Page ACV: https://www.facebook.com/auditcarevietnam

👉Tư vấn học ACCA, FIA, Non-ACCA: https://bit.ly/zalo-tu-van-acca

#auditcarevietnam #acv #acca #ifrs #fia #thuyacca #hocketoan #hockiemtoan #thay_đổi_chính_sách #tài_sản_cố_định


DOANH NGHIỆPTỐT-HAYTIN TỨC