Tóm Tắt Điểm Quan Trọng của Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Thuy Nguyen ACCA

Tóm Tắt Điểm Quan Trọng của Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Được đưa ra bởi Chính phủ Việt Nam, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp đang trong quá trình phê duyệt và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng chuyên gia. Dưới đây là những điểm quan trọng mà bạn cần biết về văn bản này.

  1. Phạm vi điều chỉnh: Dự thảo thông tư này áp dụng cho tất cả các cơ sở hành chính sự nghiệp (HCNS) công lập. Điều này bao gồm cả các đơn vị được thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý theo quy định của pháp luật về HCNS.
  2. Thay đổi về việc lập và quản lý hồ sơ kế toán: Dự thảo đề nghị cần lập và quản lý hồ sơ kế toán theo quy định của Luật Hành chính, Sự nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong quá trình quản lý tài chính.
  3. Cơ cấu mới về chi phí hoạt động HCNS: Dự thảo tập trung vào việc rõ ràng hóa và phân loại chi tiết hơn về chi phí hoạt động HCNS. Điều này giúp cơ sở có thể quản lý và kiểm soát ngân sách một cách hiệu quả hơn.
  4. Các biểu mẫu kế toán mới: Dự thảo thông tư cung cấp một loạt biểu mẫu kế toán mới, cụ thể hóa việc ghi chép, lưu trữ và báo cáo thông tin kế toán.
  5. Nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị tài sản: Được xác định rõ ràng hơn, giúp cơ sở HCNS xác định đúng giá trị tài sản của mình và thực hiện các giao dịch kế toán chính xác.
  6. Cải cách về việc quản lý và sử dụng nguồn lực: Dự thảo thông tư nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong các hoạt động kế toán.
  7. Tính minh bạch và công bằng trong quản lý ngân sách: Dự thảo thông tư khẳng định việc quản lý ngân sách phải minh bạch, công bằng và phù hợp với quy định của pháp luật. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi hoạt động kế toán đều tuân thủ quy định pháp luật, tạo ra môi trường làm việc công bằng và minh bạch.
  8. Đào tạo và nâng cao năng lực cho nhân viên kế toán: Dự thảo thông tư khuyến nghị các cơ sở hành chính sự nghiệp nên thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao năng lực cho nhân viên kế toán. Điều này giúp cải thiện hiệu suất công việc, đảm bảo các hoạt động kế toán diễn ra suôn sẻ, chính xác.
  9. Tính kế thừa và liên tục trong quản lý tài chính: Dự thảo thông tư nhấn mạnh việc quản lý tài chính cần đảm bảo tính kế thừa, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Những thay đổi quan trọng trong Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp được kỳ vọng sẽ mang lại sự cải thiện đáng kể trong quản lý tài chính của các cơ sở hành chính sự nghiệp, góp phần vào việc tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Link đóng góp ý kiến tại đây, kính mời quý vị cùng tham gia đóng góp ý kiến

Thuy Nguyen ACCA

20-05-2023

DOANH NGHIỆPTỐT-HAY