Photo by Albert Vincent Wu / Unsplash

Tôi sở hữu CPA Việt Nam thì được miễn môn thi nào của ACCA?

Thuy Nguyen ACCA

Nếu bạn sở hữu bằng CPA Việt Nam, bạn có thể được miễn một số môn thi của ACCA (Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc). Tuy nhiên, việc được miễn môn thi phụ thuộc vào những môn đã học trong chương trình đào tạo CPA Việt Nam của bạn.

Theo hướng dẫn của ACCA, các ứng viên sở hữu bằng CPA được miễn môn F1 (Business & Technology), F2 (Management Accounting), F3 (Financial Accounting) và F4 global (Pháp luật kinh doanh), F6 Global Tax  và F8 ( Audit & Assurance)

Để đăng ký được miễn môn thi, bạn cần nộp đầy đủ các giấy tờ chứng minh bằng cấp, chứng chỉ và hồ sơ học tập tương ứng. Sau khi được xét duyệt miễn môn, bạn chỉ cần đăng ký các môn thi còn lại để hoàn thành bài thi các môn còn lại của ACCA gồm F7 (Financial Reporting)F9 (Financial Management)

Chứng chỉ ACCA Member của Mrs Thuy Nguyen ACCA

Tóm lại, sở hữu bằng CPA Việt Nam có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình học ACCA. Tuy nhiên, việc được miễn môn thi còn phụ thuộc vào chương trình đào tạo và chứng chỉ của bạn.

Vui lòng điền thông tin CPA của bạn để được ACCA xét duyệt nhé, tuy nhiên Mrs Thủy ACCA & Cộng sự khuyên bạn nên làm bài kiểm tra đơn giản này để đảm bảo rằng bạn đủ trình độ thực sự miễn môn thi ACCA với môn F3 ACCA tại đây, trên 50% thì hãy xin miễn nhé: https://www.auditcarevietnam.vn/blog/kiem-tra-trinh-do-f3/

Học viên có thể điền thông tin và kiểm tra tại trang ACCA Exemptions Calculator: https://www.accaglobal.com/uk/en/help/exemptions-calculator.html

VÀ SAU ĐÓ

Chúc các bạn thành công với lộ trình chinh phục ACCA Global với trên 100 năm tuổi!

Hãy đam mê cùng ACV

Hãy bay xa cùng ACCA

Tìm hiểu thêm về ACCA tại đây

Mrs Thủy ACCA

TỐT-HAY