Tìm hiểu Khóa học Kế toán Thực hành online từ Cơ bản tới Nâng Cao (MS14)

Thuy Nguyen ACCA

Bạn đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán – kiểm toán đi làm được 2 năm mà vẫn trầy chật với mớ số liệu hỗn độn?

Bạn là sinh viên năm 3, 4 và chuẩn bị đi làm mà vẫn lung bung với Nợ – Có và các loại sổ kế toán trùng trùng điệp điệp?

Bạn vừa mới được nhận vào vị trí trợ lý kiểm toán mà vẫn cảm thấy không tự tin về hệ thống kế toán doanh nghiệp?

Bạn cảm thấy không còn chút nào tình yêu với nghề kế toán?

Hãy tham gia khóa học combo KẾ TOÁN THỰC HÀNH online từ Cơ bản tới Nâng cao – cô Thủy ACCA sẽ truyền lại toàn bộ kinh nghiêm hơn 20 năm làm kế toán của cô để nắm vững kiến thức mà 1 kế,kiểm toán viên cần có.

Link đăng ký: https://www.auditcarevietnam.vn/combo/combo-ms14


Nội dung khóa học:

1. Nguyên lý kế toán:

Học viên sẽ nắm được kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, kế toán quản trị, sự vận động của tiền – tài sản – nguồn vốn trong một doanh nghiệp;

Hiểu được các quy định cơ bản về pháp luật thuế – kế toán đối với trách nhiệm của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Hiểu được bản chất các con số trên báo cáo tài chính;

Hiểu được sự khác nhau giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế;

Hiểu được hệ thống kế toán doanh nghiệp hiện đại hoạt động như thế nào;Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề quản trị doanh nghiệp trong việc quản trị hoạt động của bộ phận tài chính – kế toán ra sao;

2. Kế toán thực hành:

Tổng quan về hệ thống kế toán + Thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, thiết kế hệ thống sổ kế toán và lập báo cáo tài chính cho DN vừa và nhỏ một cách tự động theo chế độ kế toán Việt Nam. Có thể ứng dụng phát triển cho các doanh nghiệp vừa và lớn một cách hiệu quả.

04 giờ học online hiệu quả với các bài tập thực hành trên chứng từ gốc của các DN lớn chuẩn mực Việt Nam và Quốc tế.

3. Ứng dụng Excel tổ chức công tác kế toán và lap BCTC:
Khóa học online này trang bị tư duy quản trị dữ liệu doanh nghiệp thông qua case study ứng dụng lập BCTC Doanh nghiệp. Bạn sẽ thấy rất hữu ich.Ứng dụng Excel vào:

– Lập bộ sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái. Lập bộ sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung.
– Lập Sổ cái, sổ chi tiết, bảng biểu đối chiếu kế toán.
– Lập Báo cáo tài chính (BS, P&L).Và được chia sẻ nhiều bí quyết nghề nghiệp kế toán, kiểm toán giúp bạn rút ngắn thời gian học hỏi và nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm.

Kế toán kinh nghiệm 10 năm khi học khóa học này xong còn tấm tắc: Giá như em gặp cô sớm hơn....

4. Quản trị nợ phải thu:
 • Nội dung cốt lõi của quản trị công nợ dành cho nhà quản trị và kế toán
 • Mô hình hiện đại thiết lập thời hạn công nợ, tỷ lệ chiết khấu thế nào để tăng doanh thu mà vẫn tiết kiệm được chi phí tài trợ
 • Kiểm soát khoản phải thu hay đánh đổi lợi  nhuận và rủi ro
 • Lập báo cáo phân tích tuổi nợ các khoản phải thu
 • Quản trị công nợ phải thu ứng dụng các hàm Excel, Slicer và báo cáo động – xu hướng với Macro đơn giản
 • Hướng dẫn chi tiết cụ thể trên báo cáo thực tế, ứng dụng cho mọi loại hình DN để quản trị các khoản nợ phải thu
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp:
 • Bản chất dòng tiền trong doanh nghiệp
 • PP lập BCLCTT theo thông tư 200
 • PP lập BCLCTT theo CMKT quốc tế
 • Thực hành case study với số liệu thực tế
6. Quản trị các khoản chi phí trả trước:
 • Tổng quan về các khoản CPTT
 • Yêu cầu của chế độ kế toán hiện hành về các khoản CPTT
 • Ứng dụng thiết kế các thông tin quản lý cho CPTT trên Excel
 • Lập bút toán phân bổ định kỳ tự động
 • Ứng dụng pivot và slicer trong Excel vào báo cáo CPTT
 • Thủ tục đối chiếu lập Báo cáo tài chính cho khoản mục CPTT
7. Phân tích báo cáo tài chính:

Giới thiệu tổng quan về phân tích Báo cáo Tài chính

Phân tích các tỷ số tài chính của Báo cáo Tài chính

Ứng dụng thực hành phân tích Báo cáo Tài chính của 1 công ty

Ứng dụng phân tích Báo cáo Tài chính nhiều giai đoạn

Các phương pháp phân tích Báo cáo Tài chính

Ứng dụng phân tích case study Coca-cola 10 năm và các kỹ thuật phân tích cao cấp ứng dụng

TỐT-HAYTÀI LIỆUCT ƯU ĐÃI