Tìm hiểu FA2 FIA - Duy Trì Sổ Sách Kế Toán

Nhu Quynh

Chương trình đào tạo FA2 – Duy trì sổ sách kế toán (Maintaining Financial Records) giúp phát triển kiến thức và hiểu biết đối với các nguyên tắc và khái niệm nền tảng liên quan đến việc duy trì các sổ sách kế toán cũng như việc sử dụng thành thạo kỹ thuật ghi sổ kép và lập báo cáo tài chính đơn giản.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo đề cương yêu cầu của ACCA Global và được Việt hóa bởi tài liệu SONG NGỮ ANH - VIỆT, đặc biệt là giảng viên giảng bài BẰNG TIẾNG VIỆT đáp ứng mọi nhu cầu học tập của học viên.

Giúp học viên tìm hiểu chi tiết về môn học FA2, mời các bạn xem  nội dung môn học "Duy trì sổ sách kế toán" - FA2 FIA dưới đây nhé! Chắc chắn nhiều bạn sẽ phải trầm trồ vì nội dung quá hữu ích này.

Nội dung học nguyên bản tiếng Anh và có phần dịch tiếng Việt phía dưới nhé!
+Giảng viên giảng bài bằng tiếng Việt để đảm bảo bạn hiểu toàn bộ nội dung
+Tài liệu bằng tiếng Anh chuẩn syllabus ACCA để giúp bạn vượt qua kỳ thi và đạt chứng chỉ môn học
+Tài liệu 1 số phần quan trọng được dịch tiếng Việt để hỗ trợ cho một số bạn còn lo lắng về tiếng Anh của mình
+Hệ thống quiz cho từng bài học để giúp bạn thực hành hiệu quả ngay cho từng phần học

Mục tiêu: Khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Giải thích các nguyên tắc và khái niệm kế toán được chấp nhận chung
 • Phác thảo các nguyên tắc và quy trình ghi sổ cơ bản
 • Lập sổ nhật ký và sổ tài khoản
 • Ghi nhận các nghiệp vụ
 • Lập bảng cân đối thử (bao gồm nhận biết và điều chỉnh các sai sót)
 • Đối chiếu sổ tổng hợp, sổ chi tiết
 • Bảng cân đối thử mở rộng, bút toán điều chỉnh cuối kỳ và báo cáo tài chính
 • Kế toán công ty hợp danh

Nội dung khóa học:

A. Các nguyên tắc và khái niệm kế toán được chấp nhận chung:

 • Nguyên tắc và đặc điểm cơ bản của kế toán
 • Duy trì sổ sách kế toán
 • Khung pháp luật

B. Các nguyên tắc và quy trình ghi sổ cơ bản:

 • Thành phần của báo cáo tài chính
 • Sổ cái và trao đổi thông tin kế toán trong quá trình lập báo cáo tài chính

C. Lập sổ nhật ký và sổ tài khoản

 • Lập sổ nhật ký từ sổ cái
 • Lập số tài khoản

D. Ghi nhận các nghiệp vụ

 • Doanh thu và mua hàng
 • Tiền mặt
 • Tồn kho
 • Tài sản dài hạn hữu hình và khấu hao
 • Chị phí trả trước và trích trước
 • Khoản phải thu, khoản phải trả và dự phòng
 • Vốn và chi phí tài chính

E. Lập bảng cân đối thử (bao gồm nhận biết và điều chỉnh các sai sót)

 • Bảng cân đối thử
 • Điều chỉnh sai sót

F. Đối chiếu

 • Đối chiếu sổ tổng hợp với sổ chi tiết
 • Đối chiếu sổ phụ ngân hàng

G. Bảng cân đối thử mở rộng, bút toán điều chỉnh cuối kỳ và báo cáo tài chính

 • Lập bảng cân đối thử mở rộng
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính cuối cùng

H. Kế toán công ty hợp danh

 • Thỏa thuận hợp danh
 • Sổ sách kế toán công ty hợp danh
 • Báo cáo tài chính của công ty hợp danh và những thay đổi trong hợp danh

Click xem chi tiết nội dung khóa học bằng tiếng Anh TẠI ĐÂY

Đăng ký học tại đây

Ban Hỗ Trợ Đào Tạo | Trung tâm Đào tạo Audit Care Việt Nam (ACV) | Thuy Nguyen ACCA THÔNG TIN BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM: Nhóm Zalo hỗ trợ tư vấn tại đây! | Hotline: 024 3991 1726 - 0945 786 203 | Mobile (Ms Thủy ACCA): 098 359 8586 | Email: info@auditcarevietnam.edu.vn | Fanpage: Audit Care Việt Nam - ACV | Youtube: Thuy Nguyen ACCA | Website: https://auditcarevietnam.vn

Chia sẻ nghề nghiệp kế kiểm cùng cô Thủy ACCA

Chia sẻ về nghề nghiệp kế toán - kiểm toán 31 Mar 2017 - Cô Thủy ACCA
NGHIỆP VỤTÀI LIỆUTỐT-HAY