Photo by Stephen Dawson / Unsplash

Tài liệu tham khảo về Hướng Dẫn Kinh Doanh tại Việt Nam năm 2023-2024

Thuy Nguyen ACCA

2 0 2 3 - 2 0 2 4: Doing Business in Vietnam

 • Tổng Quan về Việt Nam: Việt Nam được xem là trung tâm chiến lược trong ASEAN và là quốc gia phát triển nhanh nhất trong khu vực. Dân số trẻ và năng động, quan hệ thương mại quốc tế phát triển.
 • 5 Ngành hàng đầu để đầu tư và phát triển tại Việt Nam: Năng lượng tái tạo, Y tế, Công nghệ thông tin (IT), Chế tạo và Thực phẩm & Đồ uống (F&B).
 • Xu hướng và Cập nhật về Công viên Công nghiệp tại Việt Nam: Công viên Công nghiệp Cao cấp, Công viên Công nghiệp Eco.
 • Môi trường Quy định tại Việt Nam: Thiết lập công ty tại Việt Nam, Hệ thống thuế.
 • Giới thiệu về Source of Asia: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nguồn cung và chuỗi cung ứng, dịch vụ doanh nghiệp và M&A.

Lời nói đầu

 • Tổng quan về Việt Nam: Việt Nam nổi bật với vị trí chiến lược, dân số trẻ và sức lao động năng động, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, và vị thế quan trọng tại Đông Nam Á.
 • 5 Ngành hàng đầu để đầu tư và phát triển: Bao gồm Năng lượng tái tạo, Y tế, Công nghệ thông tin (IT), Chế tạo, và Thực phẩm & Đồ uống (F&B).
 • Xu hướng & Cập nhật về Công viên Công nghiệp tại Việt Nam: Xu hướng hiện đại hóa và xanh hóa công viên công nghiệp, phát triển công viên công nghiệp công nghệ cao.
 • Môi trường Quy định tại Việt Nam: Quy trình và yêu cầu thiết lập công ty, hệ thống thuế và các quy định pháp lý liên quan.
 • Giới thiệu về Source of Asia: Dịch vụ và mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp Pháp và quốc tế mở rộng và phát triển tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Phần Kết

 • Nhận xét và Góp ý: Các nhà đầu tư và doanh nghiệp cần chú trọng đến việc nắm bắt xu hướng, tuân thủ quy định pháp lý và tận dụng các cơ hội từ các ngành nghề tiềm năng tại Việt Nam.

Tải nguyên bản báo cáo tiếng Anh tại đây rất hay!

Thông tin bạn có thể quan tâm:

Tuyển sinh đào tạo CertIFR ACCA tiếng Việt 2024 BIG ưu đãi tại đây

TÀI LIỆUTỐT-HAY