TÀI LIỆU KIỂM TOÁN NỘI BỘ MỚI NHẤT

Trần Thuyên

Trung tâm ACV xin gửi tới bạn đọc tài liệu Kiểm toán Nội Bộ mới nhất được cập nhật vào sáng ngày 04/11/2021.

Mời bạn đăng ký tài liệu theo đường link sau:

https://bit.ly/dang-ky-tai-lieu-kiem-toan-noi-bo-moi-nhat-btc

********************************************************

Thông tin bạn có thể quan tâm vui lòng xem thêm, ACV xin được hỗ trợ:
👉Tìm hiểu các khóa học kế - kiểm tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/
👉Đăng ký kênh Youtube Thuy Nguyen ACCA: https://bit.ly/chia-se-nghe-ke-kiem
👉Theo dõi Page hội Những Người Yêu Nghề Kế Toán:https://bit.ly/page-hoi-ke-toan
👉Tư vấn học ACCA, FIA, Non-ACCA: bit.ly/zalo-tu-van-acca

auditcarevietnam #acv #acca #ifrs #fia #thuyacca #hocketoan #hockiemtoan

TÀI LIỆU