Photo by Ant Rozetsky / Unsplash

Quy Định Kế Toán Về Ghi Nhận Chi Phí Sửa Chữa Lớn Tài Sản Đi Thuê Và Đầu Tư Thêm

Thuy Nguyen ACCA

@Thuy Nguyen ACCA và các bạn cho em hỏi chút, nếu sửa chữa lớn tài sản đi thuê ở giai đoạn giữa hợp đồng. Thì các chi phí sửa chữa mình ghi nhận vào leasehold improment và phân bổ theo thời gian còn lại của hợp đồng thuê, còn tài sản đầu tư thêm sẽ ghi nhận Capex. Mọi ng cho e xin ý kiến chuyên môn. Em cảm ơn ạ!

Lê Thu Trang

Khi sửa chữa lớn tài sản đi thuê ở giai đoạn giữa hợp đồng, việc ghi nhận các chi phí này cần tuân theo các quy định kế toán hiện hành. Dưới đây là ý kiến chuyên môn về cách ghi nhận chi phí sửa chữa và đầu tư thêm:

Chi phí sửa chữa lớn đủ điều kiện vốn hóa:

  • Ghi nhận vào Leasehold Improvements: Các chi phí này được ghi nhận vào mục Leasehold Improvements (Cải tiến tài sản thuê). Đây là các chi phí nhằm nâng cấp, sửa chữa lớn để tăng giá trị sử dụng của tài sản thuê.
  • Phân bổ theo thời gian còn lại của hợp đồng thuê: Các chi phí cải tiến này cần được phân bổ dần theo thời gian còn lại của hợp đồng thuê. Điều này có nghĩa là bạn sẽ khấu hao các chi phí này trong suốt thời gian còn lại của hợp đồng thuê.

Tài sản đầu tư thêm:

  • Ghi nhận vào Capex (Capital Expenditures): Các khoản chi phí đầu tư thêm vào tài sản thuê, ví dụ như mua sắm trang thiết bị mới, cần được ghi nhận vào Capex. Đây là các khoản đầu tư dài hạn và sẽ được khấu hao theo thời gian sử dụng của tài sản đó.

Ví dụ:

  • Nếu hợp đồng thuê còn 5 năm và bạn thực hiện một sửa chữa lớn đủ điều kiện vốn hóa trị giá 500 triệu VND, chi phí này sẽ được ghi nhận vào Leasehold Improvements và sẽ được phân bổ (khấu hao) trong 5 năm còn lại, tức là 100 triệu VND mỗi năm.
  • Nếu bạn đầu tư thêm 200 triệu VND để mua sắm trang thiết bị mới, chi phí này sẽ được ghi nhận vào Capex và khấu hao theo tuổi thọ của trang thiết bị đó, giả sử là 10 năm, tức là 20 triệu VND mỗi năm.

Quy trình ghi nhận cụ thể:

Ghi nhận ban đầu:

  • Leasehold Improvements: Ghi tăng tài khoản Leasehold Improvements (tài sản cố định cải tiến tài sản thuê).
  • Capex: Ghi tăng tài khoản Capex (tài sản cố định đầu tư thêm).

Phân bổ và khấu hao:

  • Leasehold Improvements: Khấu hao hàng năm theo thời gian còn lại của hợp đồng thuê.
  • Capex: Khấu hao hàng năm theo tuổi thọ của tài sản.

Điều quan trọng là phải tuân thủ các quy định kế toán hiện hành và các nguyên tắc tài chính quốc tế (như IFRS hoặc GAAP) để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính.

Các anh chị và các bạn cho ý kiến nhé!

Nguyễn Thị Thủy, ACCA

Hà Nội, 30/5/2024

NGHIỆP VỤ