PHÂN BIỆT IFRS VÀ US GAAP

Trần Thuyên

IFRS  và US GAAP là chủ đề gây tranh cãi nhất trong kế toán, trong đó phương pháp trước đây được định nghĩa là phương pháp báo cáo tài chính có tính ứng dụng phổ biến trong khi phương pháp sau là tập hợp các hướng dẫn được thực hiện cho kế toán tài chính. Kể từ vài năm qua, IFRS đã đạt được tầm quan trọng đáng kể, do đó hơn trăm quốc gia trên thế giới đã áp dụng IFRS làm tiêu chuẩn cho kế toán. Các tổ chức phát hành của hai người liên tục làm việc về sự hội tụ của họ.

IFRS hay còn gọi là Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế bao hàm một bộ tiêu chuẩn dựa trên nguyên tắc. Mặt khác, Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) là tập hợp các quy tắc, quy ước và quy trình, giải thích thực tiễn kế toán được chấp nhận. Chỉ có một vài khác biệt giữa IFRS và US GAAP, được thảo luận trong bài viết này ngoại trừ chi tiết.

ĐỊNH NGHĨA US GAAP

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung hoặc GAAP đề cập đến khung tiêu chuẩn, các nguyên tắc và quy trình được sử dụng bởi các công ty cho kế toán tài chính. Các nguyên tắc được ban hành bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB). Đó là một bộ chuẩn mực kế toán bao gồm các cách và quy tắc chuẩn để ghi và báo cáo dữ liệu tài chính, ví dụ như bảng cân đối, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, v.v. ở Mỹ.

Nguyên tắc GAAP được cập nhật theo định kỳ để đáp ứng các yêu cầu tài chính hiện tại. Nó đảm bảo tính minh bạch và nhất quán của báo cáo tài chính. Thông tin được cung cấp theo GAAP theo báo cáo tài chính là hữu ích cho các nhà ra quyết định kinh tế như nhà đầu tư, chủ nợ, cổ đông, v.v.

ĐỊNH NGHĨA GAAP

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung hoặc GAAP đề cập đến khung tiêu chuẩn, các nguyên tắc và quy trình được sử dụng bởi các công ty cho kế toán tài chính. Các nguyên tắc được ban hành bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB). Đó là một bộ chuẩn mực kế toán bao gồm các cách và quy tắc chuẩn để ghi và báo cáo dữ liệu tài chính, ví dụ như bảng cân đối, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, v.v. ở Mỹ.

Nguyên tắc GAAP được cập nhật theo định kỳ để đáp ứng các yêu cầu tài chính hiện tại. Nó đảm bảo tính minh bạch và nhất quán của báo cáo tài chính. Thông tin được cung cấp theo GAAP theo báo cáo tài chính là hữu ích cho các nhà ra quyết định kinh tế như nhà đầu tư, chủ nợ, cổ đông, v.v.

ĐỊNH NGHĨA IFRS

IFRS là viết tắt của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế là một phương pháp báo cáo tài chính được áp dụng toàn cầu do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành. Trước đây, nó được gọi là Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS). Tiêu chuẩn được sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính, tức là bảng cân đối, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thay đổi vốn chủ sở hữu và chú thích, v.v.

IFRS đảm bảo tính tương đương và dễ hiểu của kinh doanh quốc tế. Nó nhằm mục đích cung cấp cho người dùng thông tin về tình hình tài chính, hiệu suất, lợi nhuận và thanh khoản của công ty, để giúp họ đưa ra các quyết định kinh tế hợp lý.

Hiện tại, khoảng 160 quốc gia đã áp dụng IFRS làm khuôn khổ để điều chỉnh báo cáo kế toán. Với việc áp dụng IFRS, việc trình bày báo cáo tài chính sẽ tốt hơn, dễ dàng hơn và tương tự như các đối thủ nước ngoài.

ĐIỂM KHÁC BIỆT VÀ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA IFRS VÀ US GAAP
Sự khác biệt quan trọng giữa GAAP và IFRS được giải thích như dưới đây:

  1. GAAP là viết tắt của Nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung. IFRS là tên viết tắt của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế.
  2. GAAP là một bộ hướng dẫn và quy trình kế toán, được các công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính. IFRS là ngôn ngữ kinh doanh phổ biến theo sau bởi các công ty trong khi báo cáo báo cáo tài chính.
  3. Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính phát hành GAAP (FASB) trong khi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành IFRS.
  4. Việc sử dụng từ trước đến trước (LIFO) không được phép theo IFRS, không thuộc trường hợp GAAP.
  5. Các khoản mục đặc biệt được hiển thị bên dưới báo cáo thu nhập trong trường hợp GAAP. Ngược lại, trong IFRS, các mục đó không được tách riêng trong báo cáo thu nhập.
  6. Chi phí phát triển được coi là một chi phí trong GAAP, trong khi ở IFRS, chi phí được vốn hóa với điều kiện là các điều kiện quy định được đáp ứng.
  7. Việc đảo ngược hàng tồn kho bị nghiêm cấm theo GAAP, nhưng IFRS cho phép hoàn lại hàng tồn kho theo các điều kiện quy định.
  8. IFRS dựa trên các nguyên tắc, trong khi GAAP dựa trên các quy tắc.

Điểm tương đồng

Cả hai đều là các nguyên tắc hướng dẫn giúp chuẩn bị và trình bày bản sao kê tài khoản. Một cơ quan kế toán chuyên nghiệp phát hành chúng, và đó là lý do tại sao chúng được thông qua ở nhiều nước trên thế giới. Cả hai đều cung cấp sự liên quan, độ tin cậy, tính minh bạch, tính so sánh, tính dễ hiểu của báo cáo tài chính.

Vì những nỗ lực liên tục được thực hiện để hội tụ hai tiêu chuẩn này, nên có thể nói rằng không có sự so sánh giữa GAAP và IFRS. Hơn nữa, sự khác biệt giữa hai là theo một thời điểm cụ thể có thể có một sự thay đổi trong tương lai.


Thông tin bạn có thể quan tâm:

Hỗ trợ tư vấn miễn phí học ACCA, FIA, IFRS và non-ACCA tại đây: bit.ly/zalo-tu-van-acca
Xem thêm tại: https://auditcarevietnam.vn
Youtube: Thuy Nguyen ACCA
Fanpage: Hội Những Người yêu Nghề Kế Toán
TỐT-HAY