Photo by Steve Johnson / Unsplash

Lấy ý kiến doanh nghiệp về chương trình đào tạo kế toán và thương mại điện tử tại Khoa Kinh Tế, ĐH Mở Hà Nội

Thuy Nguyen ACCA

Giới thiệu:

Trong bối cảnh thị trường kinh doanh đang phát triển nhanh chóng, việc đảm bảo chương trình đào tạo của các trường đại học phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trở nên vô cùng quan trọng. Khoa Kinh Tế tại Đại học Mở Hà Nội đã nhận thức được điều này và tổ chức một chương trình phỏng vấn nhằm lấy ý kiến từ doanh nghiệp về chương trình đào tạo kế toán và thương mại điện tử. Bài viết này sẽ tập trung vào ý nghĩa của sự kiện này và đóng góp của bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc phụ trách đào tạo và bà Nguyễn Hải Yến, giảng viên đào tạo và coaching ERP VBIS Oracle tại Trung tâm đào tạo AuditCare Việt Nam. Sự kiện được diễn ra vào buổi sáng ngày 27/05/2023 qua hình thức Team Meeting online trực tuyến.

Tầm quan trọng của ý kiến doanh nghiệp:

Thu thập ý kiến từ doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng để phát triển chương trình đào tạo và đảm bảo mục tiêu học tập phù hợp với chuẩn ngành. Khoa Kinh Tế nhận thức rằng sự chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của doanh nghiệp sẽ giúp cải thiện nội dung giảng dạy và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Chương trình phỏng vấn và đóng góp ý kiến từ doanh nghiệp:

Ban lãnh đạo Khoa Kinh Tế đã tổ chức một chương trình phỏng vấn doanh nghiệp tuyển dụng, trong đó bà Nguyễn Thị Thủy và bà Nguyễn Hải Yến đã tham dự và phát biểu đóng góp ý kiến. Sự tham gia của bà Thủy, bà Yến và các doanh nghiệp khác đã tạo ra một diễn đàn quan trọng để trao đổi và chia sẻ thông tin về chương trình đào tạo.

Tầm quan trọng của việc lấy ý kiến doanh nghiệp:

Việc lấy ý kiến từ doanh nghiệp giúp Khoa Kinh Tế nắm bắt được thông tin chi tiết về chất lượng và hiệu quả của chương trình đào tạo. Ý kiến từ doanh nghiệp giúp định hình lại nội dung chương trình và đảm bảo rằng sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong ngành kế toán và thương mại điện tử.

Quan hệ hợp tác giữa Khoa Kinh Tế và doanh nghiệp:

Mối quan hệ tốt giữa Khoa Kinh Tế và doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính thực tế và ứng dụng của chương trình đào tạo. Kết nối với doanh nghiệp giúp sinh viên tiếp cận với thực tế ngành nghề, trải nghiệm công việc và xây dựng mạng lưới quan hệ trong lĩnh vực kinh doanh. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Những đóng góp của doanh nghiệp:

Sự tham gia và đóng góp ý kiến từ doanh nghiệp như bà Nguyễn Thị Thủy, bà Nguyễn Hải Yến là rất quan trọng và được đánh giá cao. Những ý kiến đóng góp này sẽ được sử dụng như một căn cứ để Khoa Kinh Tế và Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo một cách chính xác và thực tế. Sự đồng lòng và sự hỗ trợ từ doanh nghiệp là một nguồn động lực quan trọng để Khoa Kinh Tế tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo.

Kết luận:

Sự lấy ý kiến từ doanh nghiệp về chương trình đào tạo kế toán và thương mại điện tử tại Khoa Kinh Tế, ĐH Mở Hà Nội là một bước quan trọng trong việc đảm bảo sự phù hợp và thực tiễn của chương trình. Sự tham gia và đóng góp của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại chương trình đào tạo và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Khoa Kinh Tế và doanh nghiệp. Hy vọng rằng trong tương lai, Khoa Kinh Tế sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác bền vững với doanh nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo, hướng nghiệp và tuyển dụng để đảm bảo sự thành công của sinh viên và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

DOANH NGHIỆPTIN TỨC