KPMG New Graduate Recruitment 2022

Trần Thuyên

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP BIG 4 KIỂM TOÁN - KPMG ĐÃ KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH NEW GRADUATE RECRUITMENT 2022

Tuyển dụng các vị trí:

Audit: https://home.kpmg/vn/en/home/careers/graduate/audit-graduate.html

Consulting: https://home.kpmg/vn/en/home/careers/graduate/consulting-graduate.html

Deal, Tax & Legal: https://home.kpmg/vn/en/home/careers/graduate/dtl-graduate.html

KDC: https://home.kpmg/vn/en/home/careers/graduate/kdc-graduate.html

Deadline đăng ký: 28/03/2022

Chi tiết các vòng tuyển dụng:

  • Vòng 1 - Application stage: Cung cấp thông tin về lý lịch và kinh nghiệm làm việc của bạn
  • Vòng 2 - Abilities Assessment: Bạn sẽ được mời hoàn thành các bài đánh giá trực tuyến (kiến thức tiếng Anh và kỹ thuật). Bạn sẽ cần một máy tính
  • Vòng 3 - Launch pad: Ở vòng này, bạn cần hoàn thành bài tập E-stray, bài tập đóng vai và bài tập nhóm
  • Vòng 4 - Final interview: Cuộc phỏng vấn của bạn sẽ dựa trên hành vi và nó sẽ diễn ra với partner hoặc director

#Big4 #audit #Tax #Fresh #FreshGraduate


Trung tâm đào tạo ACV - Thuy Nguyen ACCA & Cộng Sự
Đối tác đào tạo được ACCA phê duyệt
▪️ Hotline: 0243 991 1726
▪️ Mobile: 098 359 8586 (Mrs Thủy)
▪️ Website: https://auditcarevietnam.vn
▪️ Youtube: Thuy Nguyen ACCA
▪️ Fanpage: Hội Những Người Yêu Nghề Kế Toán

TIN TỨC