Hướng Dẫn Dành Riêng cho Giảng Viên ACV

Kính gửi các anh chị giảng viên!

Tôi xin hướng dẫn các anh chị một số lưu ý dành cho giảng viên ACV như sau:

1/ Xem kỹ file hướng dẫn sử dụng Zoom và thực hành làm theo để chuẩn bị cho buổi giảng thật tốt

HD Zoom dành riêng cho giảng viên ACV:

 https://docs.google.com/document/d/1JUXJPLcHM75a3VzRgUkVOp7zX_Kij1Wt/edit?usp=sharing&ouid=108450759695661180719&rtpof=true&sd=true

2/ Chuẩn bị tài liệu slide và bài tập thực hành thật tốt cho phần hành được giao

3/ Logo ACV luôn được chèn vào slide

Logo 1: https://drive.google.com/file/d/1mduNDwtQ7kDL6eePdDNM64ViaVtB25jW/view?usp=sharing

Logo 2:https://drive.google.com/file/d/1QUzj8FMvf3MNwABHapa3_0pzt78pLMG2/view?usp=sharing

PDF: https://drive.google.com/file/d/1p9ZoeCe59XDv7pAH3lcdj9z1gvDn6MsR/view?usp=sharing

Logo Thuy Nguyen & Cong Su: https://drive.google.com/file/d/1R7qtI4nWn8An2K7eGUkm4FU1J248C4nY/view?usp=sharing

tách nền: https://drive.google.com/file/d/1-Y7B_XPZ1RIgNztZu4nYhUtmR37v3e9j/view?usp=sharing

Cám ơn các anh chị giảng viên!

Giám đốc PT đào tạo ACV

Nguyễn Thị Thủy