Học thử CertIFR - Chuẩn mực lập BCTC Quốc tế IFRS cùng ACV

Thuy Nguyen ACCA

MS50 - CHUẨN MỰC LẬP BCTC QUỐC TẾ IFRS (CertIFR)

Hiện nay có hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu hoặc cho phép áp dụng IFRS, tất cả các công ty niêm yết thuộc Liên Minh Châu Âu phải lập BCTC hợp nhất theo IFRS. Các nến kinh tế lớn đang có lộ trình áp dụng IFRS trong tương lai gần

Chứng chỉ IFR là gì?

 • Chứng chỉ IFR cung cấp nền tảng vững chắc về cách lập báo cáo tài chính quốc tế, các chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế IFRS, Ủy Ban Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (IASB) với những cập nhật thường xuyên và xu hướng thay đổi trong tương lai.
 • Cơ cấu nội dung đào tạo rõ ràng và thân thiện với học viên trong đó phân tích nội dung của từng chuẩn mực IFRS cụ thể với các bài tập tình huống thực tiễn.
 • Chương trình đào tạo có các bài thi thử trắc nghiệm ở mỗi học phần để học viên kiểm tra kiến thức thu được và chuẩn bị cho bài thi cấp Chứng chỉ quốc tế

CertIFR dành cho ai?

 • Chứng chỉ IFR dành cho:  Kế toán viên, kiểm toán viên và chuyên gia tài chính lập và/hoặc kiểm toán báo cáo tài chính cần kiến thức kỹ năng lập báo cáo theo IFRS và chuẩn mực quốc tế
 • Sinh viên có nhu cầu xây dựng nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng lập báo cáo theo IFRS và chuẩn mực quốc tế  
 • Những nhà phân tích, nhà đầu tư, và quản lý danh mục đầu tư  
 • Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức ban hành và quản lý chuẩn mực

Để được trải nghiệm chương trình học tập khóa học CertIFR tại AuditcareVietNam-ACV, bạn vui lòng truy cập https://www.auditcarevietnam.vn/course/hoc-thu-certifrs

Đề cương đào tạo

Khóa đào tạo bao gồm các bài tập tình huống thực tế, nội dung của từng chuẩn mực, cơ sở dữ liệu các câu hỏi thường gặp và giải đáp. Đề cương đào tạo của Chứng chỉ IFR bao gồm:  

 • Bản chất và cơ chế hoạt động của Ủy Ban Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (IASB)
 • Hiện trạng và các giải pháp áp dụng IFRS trên toàn cầu
 • Nhóm các chuẩn mực trình bày báo cáo và lợi nhuận
 • Nhóm các chuẩn mực Kế toán tài sản và nợ
 • Nhóm các chuẩn mực Kế toán tập đoàn
 • Nhóm các chuẩn mực về Thuyết minh báo cáo Tài chính
 • Các khác biệt mang tính nguyên tắc giữa Chuẩn mực UK/US GAAP và IFRS  Các vấn đề hiện hành trong chuẩn mực IFR

Trình độ giảng viên

 • 100% giảng viên ACCA là ACCA member được đào tạo bài bản chuẩn quốc tế, được ACCA Global cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Ngoài ra, các giảng viên của ACV hầu hết đang nắm giữ học hàm Tiến Sỹ, Thạc Sỹ và các chứng chỉ quốc tế nghề nghiệp uy tín như CIMA (UK), CMA (USA)...
 • 100% giảng viên đã và đang là các lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn, công ty trong nước và đầu tư vốn nước ngoài uy tín

  📚Nội dung đào tạo: Khoá học | MS50 - CHUẨN MỰC LẬP BCTC QUỐC TẾ IFRS
IFRS - BCTCTỐT-HAY