Cùng ACV "Học lỏm" Kiến thức quản trị doanh nghiệp theo COSO Framework của Vietinbank

Phạm Thị Mỹ Linh

Hệ thống quản trị doanh nghiệp (Enterprise Risk Management - ERM) là một phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một doanh nghiệp tự vận hành và trường tồn. COSO Framework là một khung công cụ quản lý rủi ro nổi tiếng và phổ biến được sử dụng để xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá hành trình xây dựng doanh nghiệp tự vận hành và trường tồn theo COSO Framework.

COSO Framework, được phát triển bởi Tổ chức Quản trị Doanh nghiệp (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cung cấp một khung tham chiếu chi tiết cho việc xác định, đánh giá và quản lý rủi ro. Nó giúp doanh nghiệp xác định và hiểu rõ các yếu tố rủi ro, xác định các biện pháp kiểm soát, và tạo ra một môi trường quản trị an toàn và tin cậy.

Để xây dựng một hệ thống quản trị doanh nghiệp theo COSO Framework, doanh nghiệp cần tuân thủ các bước sau:

  1. Xác định và đánh giá rủi ro: Doanh nghiệp phải xác định các yếu tố rủi ro chính trong hoạt động kinh doanh của mình. Điều này bao gồm việc đánh giá tác động của các rủi ro tiềm ẩn và khả năng xảy ra của chúng. Đánh giá rủi ro giúp doanh nghiệp tập trung vào những điểm yếu quan trọng và xây dựng các biện pháp kiểm soát phù hợp.
  2. Thiết lập mục tiêu: Doanh nghiệp cần xác định mục tiêu và chiến lược của mình, đảm bảo rằng các mục tiêu này phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của công ty. Mục tiêu cần được thiết lập một cách rõ ràng, cụ thể và đo lường được.
  3. Xác định biện pháp kiểm soát: Các biện pháp kiểm soát cần được xác định để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý. Các biện pháp kiểm soát có thể bao gồm chính sách và quy trình nội bộ, kiểm tra định kỳ, giám sát và xử lý ngoại lệ, và sự đào tạo nhân viên về việc tuân thủ quy trình và quy định.
  4. Giao tiếp và thông tin: Doanh nghiệp cần thiết lập một hệ thống giao tiếp hiệu quả để chia sẻ thông tin liên quan đến quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp. Giao tiếp cần được thực hiện cả từ cấp quản lý cao nhất đến cấp nhân viên cơ sở để đảm bảo mọi người đều hiểu và thực hiện theo quy trình và biện pháp kiểm soát.
  5. Giám sát và đánh giá: Doanh nghiệp cần thiết lập một quá trình giám sát và đánh giá liên tục để đảm bảo rằng hệ thống quản trị doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Điều này bao gồm việc kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, giám sát tình hình rủi ro và đảm bảo tuân thủ quy định.

Ví dụ về một doanh nghiệp đã áp dụng thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp theo COSO Framework là VietinBank. VietinBank là một ngân hàng lớn tại Việt Nam, đã áp dụng COSO Framework nhằm tăng cường quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng COSO Framework đã giúp VietinBank xác định, đánh giá và quản lý rủi ro một cách toàn diện, từ đó tạo ra một môi trường quản trị an toàn và tin cậy, giúp ngân hàng tự vận hành và trường tồn trong môi trường kinh doanh khó khăn.

0:00
/

Tóm lại, việc xây dựng một hệ thống quản trị doanh nghiệp theo COSO Framework là một hành trình quan trọng để doanh nghiệp tự vận hành và trường tồn. Điều này đòi hỏi sự xác định rõ ràng về rủi ro, thiết lập mục tiêu, xác định biện pháp kiểm soát, tạo ra một hệ thống giao tiếp và thông tin hiệu quả, và đánh giá và giám sát liên tục. Các tổ chức tư vấn như Auditcare Vietnam có thể cung cấp sự hỗ trợ và kiến thức chuyên sâu để doanh nghiệp áp dụng COSO Framework thành công.


Trung tâm Đào tạo AuditCareVietnam - ACV

Thuy Nguyen ACCA & Cộng Sự

Đối tác đào tạo được ACCA global phê duyệt

Hotline: 0243 991 1726

Mobile: 098 359 8586 (Mrs Thủy)

Tư vấn học ACCA free: bit.ly/zalo-tu-van-acca

Email: info@auditcarevietnam.edu.vn

Website: https://auditcarevietnam.vn

Youtube: Thuy Nguyen ACCA

Fanpage: Audit Care Vietnam - ACV

#thuyacca #ifrs #daotaoacca #hocketoan #acca #hocthueonline #auditcarevietnam #acv #fia

DOANH NGHIỆPTỐT-HAY