Giới thiệu giảng viên Nguyễn Thị Như Ái

Quỳnh Anh

TS Nguyễn Thị Như Ái là Cố vấn đào tạo chính của ACV. Cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính – Tín dụng (1999) tại Học viện Tài Chính, Thạc Sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế (2004) tại trường Đại học Ngoại Thương và Tiến Sĩ chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế (2019) tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội.
Hiện tại CC Nguyễn Thị Như Ái đang là thành viên của Hiệp hội kế toán quản trị công chứng Anh Quốc (Bằng CIMA quốc tế), thành viên của Hiệp kế toán quản trị công chứng toàn cầu (Bằng CGMA quốc tế), hội viên Hiệp hội kiểm toán hành nghề Việt Nam (Thẻ hành nghề kiểm toán viên CPA), hội viên Hội thẩm định giá Việt Nam (Thẻ hành nghề Thẩm định giá).


HỌC VẤN

• 1999: Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính tín dụng- Học viện Tài chính

• 2004: Thạc Sĩ chuyên ngành Kinh tế Quốc tế - Trường Đại học Ngoại Thương

• 2019: Tiến Sĩ chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế -ĐHQG Hà Nội

• 2010: Bằng Kiểm toán viên công chứng - Bộ Tài chính (CPA)

• 2011: Bằng thẩm định giá – Bộ Tài Chính

• 2014: Bằng Kế toán Quản trị công chứng Anh Quốc (CIMA Qualification)

• 2014: Bằng Kế toán Quản trị công chứng Toàn Cầu (CGMA Qualification)

Kinh nghiệm làm việc

Cô có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại tổ chức phi chính phủ quốc tế (World Wide Fund for Nature) và các dự án ODA của World Bank, JICA (VNSC, VCIC)

Cô cũng đã nhiều năm làm việc trong các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước ở các vị trí quản lý cao cấp (Giám đốc tài chính tại Axiom Mining, Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành tại Tập đoàn đầu tư tài chính VFI, Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh tại VPH - Tập đoàn Văn Phú kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT cho Tập đoàn VPI…)

Bên cạnh đó, Cô cũng có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước về quản trị tài chính, quản trị nhân sự, xúc tiến đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp M&A…(Công ty Solavina, Công ty DooJung – Hàn Quốc, Công ty Samil – Hàn Quốc, Tập đoàn Bách Tường Phát, Tập đoàn Hải Châu – Vũng Tàu, Tập đoàn Hưng Ngân, Tập đoàn Hiền Đức, Công ty TNHH Công nghệ T&T – Nhật Bản, Công ty CP SIC – Hải Phòng…)

Kinh nghiệm về đào tạo, giảng dạy

Trong lĩnh vực đào tạo, Cô cũng đã từng giảng dạy lớp tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Kế toán cho lớp chất lượng cao tại Đại học Thương Mại; giảng dạy các môn Tài chính - Kế toán – Thuế hệ đại học đào tạo từ xa tại TOPICA. Hiện tại, Cô là giảng viên trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chuyên sâu: Logistic, Đàm phán trong thương mại quốc tế, Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương…