Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân

Phạm Tú Anh

Công văn số 62652/CTHN-TTHT ngày 25/08/2023 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân
Trường hợp Công ty uỷ quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty thanh toán tiền mua tài sản cố định sử dụng cho hoạt động SXKD của Công ty có giá trị từ hai mươi (20) triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) cho bên bán bằng hình thức thanh toán thẻ tín dụng của cá nhân đó sang tài khoản của bên bán, sau đó Công ty  thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản từ tài khoản của Công ty đã đăng ký của Cơ quan thuế vào tài khoản cá nhân.
Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, nếu thoả mãn đồng thời:
+Hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính hoặc quy chế quản trị của Công ty:
+Các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh tài sản được sử dụng cho hoạt động SXKD của Công ty;
+Có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ mang tên và MST Công ty;
+Có hồ sơ liên quan đến việc uỷ quyền của Công ty cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Công ty;
+ Chứng từ sao kê tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân.

Hà Nội ngày 22/09/2023

THÔNG TIN BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM: Nhóm Zalo hỗ trợ tư vấn tại đây! | Hotline: 024 3991 1726 - 0945 786 203 | Hotline hỗ trợ: 098 359 8586 Email: info@auditcarevietnam.edu.vn | Fanpage: Audit Care Việt Nam - ACV

TIN TỨC