Photo by Kelly Sikkema / Unsplash

Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu - Một bước tiến quan trọng trong hệ thống thuế quốc tế

Thuy Nguyen ACCA

Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu đang trở thành một xu hướng mới trong hệ thống thuế quốc tế. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được bản chất của chính sách này, lý do tại sao Việt Nam cần áp dụng nó và cách mà thế giới đang triển khai chính sách này.

  1. Bản chất của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu

Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu là một chính sách nhằm thiết lập mức thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu, dựa trên nguyên tắc công bằng và minh bạch. Mục đích của chính sách này là ngăn chặn các công ty đa quốc gia chuyển lợi nhuận sang các quốc gia có mức thuế thấp để trốn thuế, góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách của các quốc gia và hạn chế sự cạnh tranh thuế không lành mạnh.

2. Lý do tại sao Việt Nam cần áp dụng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu

Việt Nam, như nhiều quốc gia khác, đang đối mặt với tình trạng mất thu thuế do sự chuyển giá và trốn thuế của các công ty đa quốc gia. Việc áp dụng chính sách thuế tối thiểu toàn cầu sẽ giúp:

  • Đảm bảo nguồn thu ngân sách: Việc áp dụng mức thuế tối thiểu sẽ giúp ngăn chặn hiện tượng trốn thuế và tăng nguồn thu ngân sách cho Việt Nam.
  • Tạo môi trường kinh doanh công bằng: Chính sách này sẽ giảm thiểu sự cạnh tranh thuế giữa các quốc gia, tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng hơn cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.
  • Nâng cao uy tín quốc tế: Việc tham gia vào chính sách thuế tối thiểu toàn cầu sẽ giúp nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam trong việc hợp tác với các quốc gia khác trong cuộc chiến chống trốn thuế.

3. Cách thế giới đang triển khai chính sách thuế tối thiểu toàn cầu

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã nhận thức được tầm quan trọng của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu và đang tích cực triển khai những bước đi cụ thể:

  • Thỏa thuận của G7 và G20: Các nước thành viên G7 và G20 đã đạt được thỏa thuận về việc thiết lập mức thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu là 15%. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo ra một khung thuế quốc tế ổn định, công bằng và minh bạch hơn.
  • Hỗ trợ của OECD: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng đang đẩy mạnh việc thúc đẩy chính sách thuế tối thiểu toàn cầu thông qua Dự án BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), nhằm ngăn chặn việc chuyển lợi nhuận và mất thu thuế quốc gia.
  • Triển khai ở cấp quốc gia: Các quốc gia đang xem xét và triển khai chính sách thuế tối thiểu toàn cầu theo khuyến nghị của G7, G20 và OECD. Nhiều quốc gia, bao gồm cả các nước phát triển và đang phát triển, đang tích cực tham gia vào việc thống nhất và cải cách hệ thống thuế của mình.

Kết luận, chính sách thuế tối thiểu toàn cầu đang là một xu hướng không thể phủ nhận trong hệ thống thuế quốc tế. Việt Nam cần nắm bắt cơ hội này để tham gia vào hệ thống thuế công bằng và minh bạch hơn, đồng thời đảm bảo nguồn thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh công bằng cho các doanh nghiệp. Bên cạnh việc thúc đẩy cải cách thuế trong nước, Việt Nam cũng cần tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia khác trong việc triển khai chính sách thuế tối thiểu toàn cầu.

Nguyễn Thị Thủy, ACCA

17-04-2023

DOANH NGHIỆPTỐT-HAY