Chi phí điện thoại có được tính vào chi phí hợp lệ khi tính Thuế TNDN?

Thuy Nguyen ACCA

Chi phí điện thoại di động có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ cho chi phí thuế của doanh nghiệp là câu hỏi mà nhiều bạn kế toán và chủ doanh nghiệp thắc mắc. Bài viết ngắn gọn này giúp chúng ta đi sâu vào bản chất vấn đề và các quy định pháp luật hiện hành nhé! Mời bạn cho thêm ý kiến cùng Thủy ACCA dưới đây nhé!

Theo tiết đ.4 điểm 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:

“đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.”

Theo công văn 1166 /TCT-TNCN ngày 21/3/2016 của Tổng cục thuế:

- Về khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân: Trường hợp khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

- Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Theo Công văn 69792/CT-TTHT ngày 10/11/2016 của Cục thuế TP Hà Nội gửi Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính, quy định cụ thể như sau:

"Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Độc giả theo nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty của Độc giả có khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại,... cho người lao động phù hợp với mức khoán chi quy định tại quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì Công ty được tính khoản chi này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Người lao động nhận khoản chi trong mức khoán của Công ty thì không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Trường hợp Công ty chi cho người lao động cao hơn mức khoán chi thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện./."

Theo Công văn 2738/CT-TTHT ngày 18/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội.

Công văn số 4875/CT-TTHT ngày 30/1/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội

Còn nếu không khéo thì có thể bị coi là khoản trợ cấp và phải nộp thuế Thu Nhập cá nhân nhé các bạn. Cũng hợp lý vì không hiểu bản chất quy định về Thuế TNDN và Thuế TNCN thì quy chế của công ty có thể không đáp ứng cá yêu cẩu quy định pháp luật hiện hành.

Nếu là DN trong TP. HCM các bạn có thể tham khảo thêm: Công văn số 8214/CT-TTHT ngày 24/8/2017 của Cục Thuế TP. HCM

Bạn là kế toán doanh nghiệp và muốn tư vấn được chính sách thuế phù hợp nhất với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì khóa học ACCA F6 - Thuế Việt Nam là lựa chọn lý tưởng. Vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY.

Tham gia Nhóm Giải đáp Thuế Doanh nghiệp tại đây.

(Học viên F6 ACCA được tham gia free)

TỐT-HAY