CHART OF ACCOUNT IN ENGLISH

Thuy Nguyen ACCA

Theo Thông tư 200, các tài khoản kế toán được sử dụng trong doanh nghiệp hiện nay được quy định và hướng dẫn cụ thể trong nội dung thông tư.

Bài viết này cung cấp bản dịch full Hệ thống Tài khoản Kế toán (VAS) theo thông tư 200 bằng tiếng Anh hỗ trợ học viên lớp học online Cert IFR Chuẩn mực kế toán quốc tế#IFRS nhé! Chúng ta cần biết theo CMKTQT quy định như vậy thì ứng với tài khoản VAS TT200 đó là TK nào!

Chia sẻ public để các bạn kế - kiểm và các doanh nghiệp tham khảo luôn nhé!

ANNEX 1

CHART OF ACCOUNTS FOR ENTERPRISES

(Issued together with the Circular No. 200/2014/TT-BTC of the Ministry of Finance dated December 22, 2014)

#TT200 #IFRS #thuyacca #daotaoacca

******************************************************************

💥Thông tin bạn có thể quan tâm vui lòng xem thêm, ACV xin được hỗ trợ:

👉Tìm hiểu các khóa học kế - kiểm tại đây: https://www.auditcarevietnam.vn/

👉Đăng ký kênh Youtube Thuy Nguyen ACCA: https://bit.ly/chia-se-nghe-ke-kiem

👉Theo dõi Page hội Những Người Yêu Nghề Kế Toán:https://bit.ly/page-hoi-ke-toan

👉Tư vấn học ACCA, FIA, Non-ACCA: bit.ly/zalo-tu-van-acca #auditcarevietnam #acv #acca #ifrs #fia #thuyacca #hocketoan #hockiemtoan

TÀI LIỆU