Cập nhật những điểm mới trong Thông tư 40/2021/TT-BTC02/07/2021

Nhu Quynh

Ngày 01/08/2021 tới đây, Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh của Bộ Tài chính ban hành ngày 01/06/2021 sẽ có hiệu lực. Thông tư 40/2021/TT-BTC có nhiều điểm mới so với các quy định trước đây.

Mời các bạn tham khảo:

Cập nhật những điểm mới trong Thông tư 40/2021/TT-BTC - MISA AMIS
Cập nhật những điểm mới trong Thông tư 40/2021/TT-BTC - MISA AMIS

Nguồn:

MISA AMIS - Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất
TỐT-HAY