Cách xử lý về thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với một số chi phí phát sinh liên quan đến dịch COVID-19

Thuy Nguyen ACCA

Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ Theo Nghị quyết này, Bộ Tài chính sẽ dự thảo một Nghị định nhằm cho phép hạch toán chi phí đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2020 và 2021 theo chủ trương của Quốc hội tại Khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14. Nghị định dự kiến sẽ trình Chính Phủ xem xét trong tháng 1/2021.

Dưới đây là một số hướng dẫn đặc thù cho các doanh nghiệp có gửi công văn hỏi Tổng cục thuế và chi cục thuế địa phương, các DN có thể tham khảm thông tin nhưng lưu ý để áp dụng cho đặc thù đơn vị mình thì cần gửi công văn chính thức tới đơn vị chuyên quản thuế để được hướng dẫn cụ thể trong khi chờ đợi Nghị định chính thức ban hành.

Công văn số 5032/TCT-CS của Tổng cục thuế gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Cục thuế Bình Dương

- Chi phí cách ly cho các chuyên gia nước ngoài tại khách sạn, cơ sở cách ly sẽ được tính là chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN nếu:

(i) có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định; và

(ii)  trên hợp đồng lao động giữa Công ty và chuyên gia người nước ngoài có đề cập đến việc Công ty sẽ chi trả tiền nhà ở cho chuyên gia.

- Chi phí xét nghiệm COVID-19 cho các chuyên gia được coi là khoản chi mang tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động và đươc tính là chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN theo mức khống chế nếu thực hiện theo quy định tại Điểm 2.30 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4, Thông tư 96/2015).

Công văn 12452 ngày 9/10/2020 của Tổng Cục Thuế gửi một doanh nghiệp tại Hải Phòng

• Cách xử lý về thuế TNDN đối với chi phí khấu hao tài sản cố định tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID -19.

- Do ảnh hưởng của dịch COVID -19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015 của Bộ Tài chính, do đó doanh nghiệp được trích khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Một số công văn hướng dẫn của các cục thuế địa phương

• Công văn 89924 ngày 9/10/2020 của Cục thuế Hà Nội

- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công trả cho người lao động nghỉ trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian chờ việc do ảnh hưởng của dịch COVID -19: được tính vào chi phí được trừ cho mục đích thuế TNDN nếu các khoản chi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

• Công văn 97748 ngày 10/11/2020 của Cục thuế Hà Nội

- Chi phí cách ly người nước ngoài là Tổng Giám đốc công ty TNHH một thành viên (không do cá nhân làm chủ) được xem là chi phúc lợi cho nhân viên và được trừ cho mục đích thuế TNDN nếu các khoản chi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

************************************

Tham khảo các chương trình đào tạo online phát triển nghề kế toán - kiểm toán - tài chính doanh nghiệp ưu đãi tại đây: https://daotaoacca.vn/blog/tag/chuong-trinh-uu-dai/

TỐT-HAY