Tuyển dụng

Ngày hội việc làm và phát triển hoạt động hợp tác doanh nghiệp - UNeTI năm 2024 - Cơ Hội Vàng cho Doanh Nghiệp và Người Lao Động Members Public

Ngày hội việc làm không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm nhân tài mà còn là dịp để người lao động hiểu rõ hơn về các cơ hội phát triển sự nghiệp. Sự kiện này tạo ra một không gian gặp gỡ, trao đổi giữa các

Phạm Tú Anh
GÓC DOANH NGHIỆP